Dragvoll helse- og velferdssenter omfatter et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller, på totalt 12.315 kvadratmeter.
Dragvoll helse- og velferdssenter omfatter et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller, på totalt 12.315 kvadratmeter.

Ruta bygger nytt helsebygg for Trondheim kommune

Ruta Entreprenør skal bygge Dragvoll 2 helse- og velferdssenter for Trondheim kommune.

Det nye senteret‏‏‎‪‪‎‎‎‎‏‪‏‏‪‏‏‎ skal bygges sammen med eksisterende helse- og velferdssenter på Dragvoll. Partene starter nå en samhandlingsfase for å løsningsoptimalisere prosjektet.

Ved ferdigstillelse vil nybygget inneholde 96 nye sykehjemsplasser, inkludert en avdeling for yngre demente. Totalt omfatter prosjektet et nybygg over fire etasjer pluss parkeringskjeller på totalt 12.315 kvadratmeter. Prosjektet er tenkt gjennomført som utslippsfri byggeplass og skal dokumenteres i henhold til BREEAM-NOR v6.0 «Very good».

Ifølge meldingen har Ruta lang og bred erfaring med helsebygg, og vil ved overlevering i 2025 ha bygget omsorgsboliger og helsehus i 11 år.

Administrerende direktør i Ruta Entreprenør, Rune Storm, ser frem til ett nytt samarbeidet med Trondheim kommune.

– Dette er et viktig prosjekt for både Ruta og Trondheim kommune. Kommunen trenger flere sykehjemsplasser for å møte eldrebølgen, og helse- og omsorg er en prosjektkategori vi i Ruta har lang og god erfaring med. Vi ser frem til å benytte denne kompetansen i utviklingen av prosjektet i samarbeid med Trondheim kommune, sier han.

Prosjektleder Gunhild Brandtzæg Arnstad i Trondheim kommune er fornøyd med at avtalen er signert og ser frem til å styrke tilbudet til de eldre i kommunen.

– Trondheim kommune vil oppleve stor vekst i antall eldre framover. Det er derfor viktig at kommunen er godt rustet til de framtidige endringene i demografien. Utvidelsen av Dragvoll helse- og velferdssenter vil løse utfordringen knyttet til kommunens behov for interimsykehjem, samt erstatte uhensiktsmessige sykehjemsplasser. Det er derfor et veldig viktig prosjekt for Trondheim kommune, sier hun i meldingen.

Hun legger også til at kommunen har høye ambisjoner, både når det gjelder innhold og kvalitet i sine formålsbygg, men også på området klima og miljø.