RS Noatun

DCIM\100MEDIA\DJI_0105.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0104.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0098.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0108.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0109.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0096.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0103.JPG

Redningsselskapets største investering noensinne har med sin plassering i terreng, arkitektur og materialvalg gitt et kurs- og kompetansesenter i Horten som garantert vil få mye oppmerksomhet. Senteret vil styrke det 126-år gamle arbeidet for å redde liv og å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen.

Fakta

Sted: Langgrunn, Horten

Prosjekttype: Kurs- og kompetansesenter

Bruttoareal: 4.090 kvadratmeter

Byggherre: RS Tunet AS

Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold

Kontraktsum eks. mva.: 110 millioner kroner

Arkitekt og LARK: YSA DESIGN

Rådgivere: RIB: WSP Engineering | RIG: Grunnteknikk | RI Energi, RIM, RIByFy: Asplan Viak | RIBR: Sweco | RIA: Brekke & Strand Akustikk |

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: HS Anlegg | Elektro: Moer Installasjon | VVS: Bryn Byggklima | Heis: Orona | Betongarbeider: Stokke Bygg | Massivtreelementer: Woodcon | Taktekking: Protan | Tømrer: CM Entreprenør | Maler: Romøren | Gips og stålvegger: GST Byggmontering | Glass og aluminium: H Glass | Systemhimling og -vegger: Bærum Byggmontering | Storkjøkken og kjølerom: Foodtech | Branntetting og impregnering: Firesafe | Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur | Rekkverk og ståltrapper: Vestfold Bygg og Rekkverk | Industriporter: Villaborg | Kraner: Demanor | Kjerneboring: Mimax | Levering glassrekkverk: Montal | Montering massivtreelementer: Øystein Henriksen

RS Tunet AS er eid av Rednings-selskapet og Horten Industripark (HIP), og ligger på Langgrunn i Horten. Det nye senteret vil drive kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og offshoremarkedet, samt til Redningsselskapets egne medlemmer og ansatte. Bygningskomplekset består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal inn fra Oslofjorden.

De to nederste byggene
er servicebygg, som huser Redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Samlet areal er cirka 4.000 kvadratmeter der hovedbygget har et areal på vel 2.800 kvadratmeter. Her ligger resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, lager og tekniske rom. Arkitekturen skaper sirkulasjon og mingling og inngir til et fleksibelt bruk.

Senteret har også ti hotellrom, primært rigget som dobbeltrom, men som lett kan omgjøres til tre- og firemannsrom ved sommerleirer eller kursvirksomheter.

Blant flere ble også YSA DESIGN, tidligere Yran & Storbraaten Architects, bedt om å komme med sitt forslag i en arkitektkonkurranse. Gunnar Aaserud forteller at arkitektkontoret har mange store og kjente cruiseskip på CV-en, men også flere landbaserte prosjekter. YSA DESIGN har også hatt landskapsarkitekturen på den åtte mål store tomta, samt vært interiørarkitekter for hele prosjektet, unntatt kontoretasjene i hovedbygget.

Aaserud har selv lokal forankring gjennom både besteforeldre og en far som er oppvokst rett i nærheten av Langgrunn, og kjenner derfor nærområdet godt fra tidligere.

«Feil» ble suksess

– Kommunen ville at arkitekturen på tomta skulle ha en høy kvalitet. I stedet for å legge bebyggelsen helt ut i strandkanten og med det ødelegge den mye brukte kyststien der, trakk jeg byggene tilbake. Men jeg tenkte egentlig feil; jeg gikk ut i fra at det var en 100-meters grense der, noe det senere viste seg ikke å være. Den gang mente jeg at hvis vi ikke kunne la byggene komme til fjorden, måtte fjorden komme til byggene, forklarer Aaserud.

Inspirert av kanalen i Horten havn, ble grepet å grave ut en 200 meter lang kanal inn fra Oslofjorden. Den innerste delen er en 60 meter lang og skjermet lagune som møter hovedbyggets treplattinger- og brygger. Dermed ble grøntdraget langs Oslofjorden beholdt – og faktisk styrket – siden det er etablert en gangbru over kanalen mellom det nest nederste og det nederste bygget.

– Etter at YSA DESIGN vant konkurransen gikk vi inn i dialog med HIP og med Betonmast Buskerud-Vestfold, der en samspillentreprise ble lagt til grunn for det videre samarbeidet. Det har fungert veldig godt med alle aktørene hele prosjektet gjennom, forteller salgs- og driftsansvarlig Børre Jakobsen i RS Tunet. Han har hatt en sentral rolle i planleggingen av det nye senteret.

Klimaaspekt

Alle tre byggene er prosjektert og bygget i massivtreelementer, toget inn fra Østerrike. – Det er flere grunner til at massivtre ble valgt, forklarer Jakobsen. – Massivtre er et levende materiale, samt at det har et klimaaspekt. Og, ikke minst, når man ser hvordan de er utformet, var det nærliggende å tenke en løsning med massivtre.

– Det er en lokalhistorisk tråd til vikingtida som Borrehaugene og Vestfold er en viktig del av. I stedet for å være kjedelig og firkantet er byggene formet lekent med inspirasjon fra det maritime. Det styrkes gjennom den liggende Royalimpregnerte kledningen, understreker Aaserud.

Spennende grunnforhold

Før oppstart hadde Horten Havnevesen foretatt miljøsanering på tomtas nedre del. BetonmastHæhre begynte på forsommeren 2016 å rive noen eldre, tyske bygninger fra okkupasjonsårene. Det var knyttet stor spenning til grunnforholdene, der den nederste delen består av mye leire. Det ble etablert en friksjonsplate for de to servicebyggene, med grøfter til armeringsjernene som skulle holde spunten bak. De måtte på plass før utgravingen av kanalen og det indre havnebassenget ble satt i gang.

– Graveentreprenøren vår var veldig spent på grunnforholdene. Hadde de vært dårlige kunne det gått riktig ille, men utgravingen av vel 10.000 kubikkmeter masse gikk over all forventning, sier anleggsleder i Betonmast, Ole Gunnar Meland Hansen.

Det er nærliggende å hevde at hovedbygget består av tre sammensatte volumer, med en avtrapping som følger terrenget mot øst. Støpingen av de tre nivåene som første etasje i hovedbygget består av, måtte være ferdige før massivtreelementene ankom byggeplassen og skulle monteres. Vegger, tak og akser skrår og tilter, og de få rette vinklene ga utfordringer både for betongarbeidet og for montering av elementene.

Mye trebaserte produkter

Det er massivtre i ytter- og innervegger og etasjeskillere, supplert med limtre og heltre. Inkludert liggende, dobbelfalset royalimpregnert furupanel på alle tre byggene, skal det totale arealet på trebaserte materialer være oppunder 1.000 kubikkmeter. Takene er i hovedsak TRP, men av estetiske hensyn er det stedvis i himlingene også her massivtre. – Veggene er Rockwool REDAir, isolert rett på elementene, lektet ut og kledd etterpå, sier Hansen.

– Massivtre krever en annen prosjekteringsstruktur enn med tradisjonelle bygg. Det er ennå ikke så mange som innehar den nødvendige kompetansen om massivtre, eller hva det innebærer prosjekteringsmessig. Det er en annen detaljtenkning som må gjøres i forkant, men samtidig sparer man inn enormt med tid. Fysisk oppstart var i juni 2016, og prosjektet ble overlevert i midten av september i år, opplyser Aaserud.

– Vi har fått det vi har ønsket oss og mere til. På første prosjektmøte ble det fastsatt at overleveringsdato skulle være 15. september 2017. Prosjektet har gått på skinner, og det ble overlevert oss akkurat på denne dagen. Med en prosjektkostnad på 120 millioner kroner er RS Noatun den største investeringen i Redningsselskapets 126-årige historie, slår Jacobsen fast.


Flere prosjekter