Røykenbadet

Røykens vel 21.000 innbyggere kan nå nyte godt av en delvis samlokalisering av kommunens helsetilbud, i kombinasjon med et topp moderne svømmeanlegg. 

FAKTA

Sted: Bråset i Røyken
Prosjekttype: Svømmehall og helsehus
Bruttoareal
: 9.000 kvm
Byggherre: Røyken Eiendom AS
Totalentreprenør: NCC Building AS
Kontraktsum eks. mva.: 232millioner kroner
Arkitekt: Nuno Arkitektur AS / Rambøll Norge AS
Byggherreombud : Asplan Viak AS
Rådgivere
: Teknisk totalrådgiver og LARK: Rambøll Norge AS
Underentreprenører og leverandører: Stikning og oppmåling: Ole-Mikael Sørsdahl Oppmåling l Avfall: FFF Hage og miljø l Grunnentreprenør: Carl C. Fon l Peling: Hercules Fundamentering l Armering: Armeringsservice l Armeringsleverandør: Celsa Steel Service l Forskaling: Doka Norge l Betong: Unicon l Gulvstøp: Stenseth & RS l Prefabrikkerte elementer: Contiga l Kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong l Trespilehimling / undertak: Byggimpuls l rørlegger: Oras l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro: Olaf Helge Ask l Renseanlegg og stålbasseng: BWT Birger Christensen l Heis: Kone l Flis og mur: Mjøndalen Mur og Puss l Røykengranitt: Naturstein Montering l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Lås og beslag: Kaba l Taktekking: Icopal Tak l Blikkenslager: Buskerud Blikk og Montasje l Glassfasade, innvendige glasspartier og dører: Malmerk Fasaadid l Systemvegger og himlinger: Moelven Modus l Storkjøkken / kjøl og frys: Myhrvold Storkjøkken l Kebony: Kebony Norge

Etter noen år uten et kommunalt tilbud, har innbyggerne

nå fått et imponerende anlegg på Bråset; fem ulike bassenger, stupetårn, vannsklie, treningssenter og klatrevegg. I tillegg er det et helsebygg med to legesentre, naprapat, ergoterapi, fysioterapi, frisør, diverse kommunale tjenester og fylkestannlegekontor.

Byggherre for Røykenbadet er Røyken Eiendom AS, men leietaker og driver blir Røykenbadet KF. Ved å være med på eiersiden av svømmeanlegget med fem prosent skal Hurum kommune også kunne benytte anlegget til skolesvømming.

Nærhet til hverandre
– I forbindelse med programmeringen kom vi frem til at det ville være formålstjenlig og rasjonelt å samle flere funksjoner i et helsebygg for å fremme folkehelsa. Ved å plassere treningssenter, svømmeanlegg og ulike former for behandling i umiddelbar nærhet til hverandre, oppnår vi en unik og optimal bruk av tjenestene gjennom sambruk og samhandling av disse tjenestene, forklarer prosjektleder Bård Rasch Haugen i Røyken Eiendom KF.

Rasch Haugen forteller at kommunen tidlig ønsket en entreprisemodell som en modifisert totalentreprise. Etter en prekvalifisering endte man opp med en anbudskonkurranse som NCC gikk seirende ut av. – Det var et godt valg. NCC har lang erfaring med våtromsteknologi i Sverige, og vi har nytt godt av løsninger derfra i forbindelse med våre valg her, sier han.

– NCC har et konsept på badeanlegg som vi vet fungerer og har god erfaring med i mange år. Vi tok derfor med byggherre og rådgivere til Sverige for å overbevise dem om våre vel gjennomprøvde løsninger. Røykenbadet var opprinnelig prosjektert som en plasstøpt konstruksjon. Vi omprosjekterte bygget til å passe vårt konsept med prefabrikkerte betongelementer. Det ville bli en knapp byggetid, så det var viktig i så stor grad som mulig ikke å produsere ting her på byggeplassen. En stor hjelp var bruk av 3D i BIM-prosjekteringen, påpeker Torbjørn Rastad, prosjektleder i NCC Building.

Luftet hulrom
Et av konseptene i NCCs svømmeanlegg er et klimakontrollert – et luftet og ventilert – hulrom mellom ytter- og innertak. Ved bruk av innertak unngår man grensesnittene der det er mer krevende å oppnå tetthet rundt et hjørne eller forbi en bjelke. – Skulle det bli en lekkasje, er det en fuktkontroll som kan sette i gang tiltak umiddelbart, sier Rastad. Sammen med et energieffektivt system bidrar klimaskallet også til et energibehov langt under kravene. I tillegg unngås organiske materialer i kontaktsonen til svømmehallen.

Rambøll Norge har gjennom en rammeavtale vært totalteknisk rådgiver, men det var et ønske fra byggherre om å styrke kompetansen på arkitekturtjenestene for svømmedelen av prosjektet. Løsningen ble å knytte til seg Nuno Arkitektur som har badeanlegg fra Drammensbadet, Risenga og Ankerskogen på sin CV.

– Det er viktig i denne type spesialanlegg å kunne dokumentere lang og gjennomgående kompetanse fra nyere svømmeanlegg. Det var et kriterium for byggherren at vi som har badekompetansen kom inn i prosjektet. Vi har fordelt ansvaret, slik at vi har arkitekturprosjekteringen i svømmeanlegget og fasader, mens Rambøll har hatt helsehuset, forklarer Herman Fuglu i Nuno Arkitektur.

På en tidligere fylling i et ravinelandskap ligger Røykenbadet foreløpig alene i terrenget. Men området er under utvikling. Et poeng var å legge til rette for at den kommende bebyggelsen og infrastrukturen vil falle naturlig inn til Røykenbadet som da blir liggende som en hjørnesten i området.

NCC fikk oppdraget i juni 2015, og hadde fysisk oppstart i uke 34 samme år. Som nevnt var byggetiden knapp. Etter at peling, bunnplate og 32 energibrønner ned til ca. 300 meter var på plass, ankom første veggelement i uke 48. Flere tidsbesparende grep måtte tas.

Valg av stålbasseng
– Vi valgte å gå for stålbasseng. Av anlegg med flis- og betongløsninger som har vært bygget de siste årene har det vært mye komplikasjoner. Det var på tide å løfte blikket. Vi fant ut at ved å bruke stålbasseng ville vi få en mer robust løsning som også var sikrere – og, ikke minst – mer forenlig med den knappe byggetiden vi hadde. Flis og betong innebærer lange tørketider. Ved et behov for å utbedre en skade, vil det gå raskere både å kunne tappe et stålbasseng og fylle det opp igjen. Uten fliser er det nå heller ikke groing i fugene, det reduserer behovet for kjemikalietilsetninger i vannet. Totalt sett var stålbasseng et riktig valg, påpeker Rasch Haugen.

Stålbassengene ligger i en plasstøpt betongkonstruksjon. Selve stålbassenget kom som elementer i lengder på tre til fem meter med kantvegger som monteres sammen. Byggeprosessen gikk raskt; de første betongelementene til kjellerveggene ankom i uke 48 i 2015, vannet ble fylt i bassengene i uke 38 i 2016. Røykenbadet ble overlevert ett år etter at betongelementene ankom byggeplassen.

– Byggetiden ville vi aldri klart med en tradisjonell betong- og flisløsning i bassenget. Det eneste bassenget som består av betong og flis er barnebassenget, sier Rastad. Verdt å nevne er en utendørs velværeavdeling med boblebad og kaldkulp. Her vil det også bli anlagt plener for opphold og rekreasjon.

Inndeling av sonene
Bassengene i svømmedelen har alle forskjellige høyder opp til taket. – Det er avtrapping tilpasset bruksområdene. Ved stupeanlegget er det høyest før det trapper ned til velvære- og terapiavdelingen innerst. Det er en naturlig inndeling av sonene, det blir mer intimt jo lenger inn i anlegget man kommer. Det er jobbet mye med dagslys og innvendig belysningskonsept for å få riktig belysning inn i arealene. Svømmedelen har hele tiden kontakt med hovedatkomst og aktivitetsplassen utenfor, forklarer Fuglu.

– Byggherre ønsket ikke et goldt anlegg med rå synlig betong. Ønsket var heller intimitet, taktilitet, varme og glød. I tillegg til en utstrakt bruk av trespilehimling, gir det helhetlige belysningskonseptet en identitet og lunhet når man kommer innenfor, forklarer Fuglu.

I fasadene på helsehuset er det brukt kebony, som står i kontrast til de store partiene med granitt i svømmehallen. Granitten er kortreist; Røykengranitten har en lys brunrød glød og er hentet fra et steinbrudd i nærheten og bearbeidet her i landet.

Mens takvannet går i et fordrøyningsbasseng, er det en annen løsning for overvannet på plassen for publikumsparkering. Over flere lag med pukk er det anlagt et permeabelt dekke av belegningsstein. En glippe mellom steinene gjør at overvannet skal renne gjennom, og dermed forsinkes før det renner ut i det offentlige avløpsnettet.

Utomhusområdet er også en del av det helhetlige belysningskonseptet. En kunstnerisk lysinstallasjon gjennom plassering av master, mastehøyde og belysning vil gjenskape et visuelt uttrykk av vann i forskjellige stadier og rytmer.


Flere prosjekter