F.v.: Aage Andreas Borge i Moss Entreprenør og Håkon Saksen i Talgø Bygg foran standen på Vei og Anlegg.
F.v.: Aage Andreas Borge i Moss Entreprenør og Håkon Saksen i Talgø Bygg foran standen på Vei og Anlegg.

Royal-kledning også på støyskjermer

De fleste forbinder kanskje Talgø og Møre Royal med terrasse og kledning. Men de har også fått et fotfeste innen anlegg med sine støyskjermer. og sitt samarbeid med Moss Entreprenør.