Rottefella

Veidekke Logistikkbygg AS har satt opp Rottefellas nye produksjonsbygg på Kjellstad ved Drammen.

Fakta

Sted: Kjellstad

Prosjekttype: Næringbygg

BTA: 5.125 kvadratmeter over to plan, grunnflate på 4.025 kvadratmeter

Byggherre: Ringeriksveien 70 AS, heleid av Fabritius

Prosjektleder: WSP Norge

Totalentreprenør: Veidekke Logistikkbygg

Kontraktsum eks. mva.: 59 millioner kroner

Arkitekt: Veidekke Logistikkbygg og KB Arkitekter

Rådgivere: RIBr: Norconsult l RIB, RIE: AFRY Norge l RIV og RIVA: Erichsen & Horgen l Oppmåling/stikking: Geoingeniørene

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid og betongarbeid: S. Ektvedt l Stålkonstruksjon og hulldekker: AK Mekaniske l Veggelementer: Straye l Taktekking: Byggpartner l Ventilasjon: Vestfold Klima og Ventilasjon l VVS: Gran VVS l Elektro: Alt installasjon l Fasadeplater: Vink Norway

Bygget er satt på stripefundamentering, og består av betong- og stålkonstruksjoner som er kledd med sandwich-elementer på produksjons- og lagerdelen.

– I kontorfasaden er det bindingsverk i tre med tradisjonelle klimavegger, sier prosjektleder Steinar Aske til Byggeindustrien.

Bygget er 9,9 meter på det høyeste, med snaut to meter lavere kontordel. Ifølge Aske har det vært greie grunnforhold å bygge i.

– Det er noen bløte masser på deler av tomta, så det ble lagt inn et større bærelag med stein og dukløsninger. Hovedsakelig var det greie grunnforhold, sier Aske.

– Stram byggetid

Igangsettingstillatelsen ble gitt den 28. mai i 2019, og Veidekke Logistikkbygg har satt opp Rottefellas nye bygg på i underkant av et år.

– Den 15. juni skal bygget overleveres byggherren Ringeriksveien 70 AS, heleid av Fabritius AS, og leietaker Rottefella AS.

– Det har vært en relativt stram byggetid, sier Aske om prosjektet, som i skrivende stund er så godt som ferdig.

– Bra team

Prosjektlederen i Veidekke Logistikkbygg AS fremhever at det har vært en veldig god prosess de nå avslutter.

– Vi har benyttet flere tidligere underleverandører som vi har brukt i andre prosjekter, og det har vært et veldig bra team på byggeplassen. Leietakeren Rottefella AS har også vært med i alle byggherremøter, og eksempelvis av materialvalg som fliser med mer, samt fargevalg, sier Aske.

Det nye bygget er et energiklasse B-bygg, men Aske forteller at de har klart å oppnå energiklasse A på produksjonsdelen til bygget.

– Vi har oppnådd en tetthet på bare 0,21, som er rekord for byggene vi har satt opp, sier han.

– Skreddersydd bygg

Produksjonsdirektør John Bratland i Rottefella AS, ser frem til å flytte inn i det nye bygget i midten av juni.

– Vi har holdt til på Klokkarstua på Hurum siden midt på 70-tallet. Vi har en tung intern logistikkutfordring der vi nå holder til, og det gamle bygget er også relativt dyrt å drifte. Vi sliter også med den eksterne logistikken, som med transport til og fra Klokkarstua. Når vi flytter inn på Kjellstad, blir det lettere å rekruttere rett kompetanse. Vi får et synligere bygg med god lokasjon, sier Bratland til Byggeindustrien.

Det nye bygget har Rottefella selv fått være med på å spesifisere.

– Nå flytter vi inn i et bygg som er skreddersydd vårt behov, med god vareflyt fra vi får inn råvarene, til produktene går ut av huset. Supportfunksjoner som eksempelvis verkstedet, har vi fått anledning til å effektivisere. Selskapet får en synlighet inne i bygget, som bidrar til at man ikke bare opplever at man kommer til et salgskontor, men også til en produksjonsbedrift. Bygget blir som et showrom, sier Bratland.


Flere prosjekter