Rosnes

Foto: Tore Blindheim, FOTOetcetera.Foto: Tore Blindheim, FOTOetcetera.
Rune

De 35 boligene på Rosnes på Jeløya omfatter tomannsboliger, rekkehus og leiligheter og er et gjennomført plassbygd Solid-prosjekt. Solid Entreprenørs varemerke er å holde håndverks-fagene i hevd.

Fact Box title

Sted: Jeløya, Moss kommune

Prosjekttype: 35 boliger - Tomannsboliger, rekkehus og blokkleiligheter

Byggherre: Rosnes Boligutvikling

Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Entreprisekostnader ekskl. mva: 72,5 millioner kroner

Arkitekt: IDA Arkitekter

Landskapsarkitekt: IN SITU

Rådgivere: RIB: JB Consult l RIBr: Firesafe l RIV: Climateknikk

Underentreprenører/leverandører: Grunnarb.: Knut Bjerke l Rørlegger: Askim & Mysen Rør l Elektriker: Elektroide l Ventilasjon: Clima Teknikk l Branntetting: Firesafe l Tak: Fag-
prosjekt l Vinduer: NorDan l Systemhimlinger: System 1 l Membran: Sealtech l Lås og beslag: Fredrikstad Låsservice l Kjøkken/bad/garderobe/byggevarer: Byggmakker Herføll l Heiser: StarLift l Gass/vedovner/piper: Peisselskabet l Garasjeporter: Scanmark l Flis: Norfloor Fredrikstad

– Det ca. 31 mål store området ble kjøpt for ca. 2,5 år siden. Det var i utgangs-punktet en så pass stor tomt og høyt priset at det var en begrenset interesse for om-
rådet, sier salgs- og markeds-ansvarlig Hans-Magnus Lutnæs i Solid Prosjekt AS.

Plassbygget

– Her har det ikke vært noen gjentagelseseffekt, men et nytt «prosjekt» for hvert bygg. Foruten å utføre betong-, flis-, maler-, tak-
tekker-, blikkenslager- og tømrerarbeidene med egne folk leveres veggelementene for rekkehusene fra Solids egen fabrikk i Østfold. Både balkongene, betongmuren og betongtrappene i blokkene er plasstøpt. To rekkehus, A og D, er oppført i tre-elementer med stendere, vindsperre og trekledning komplettert med vinduer, belistning samt Ivarson-kledning, sier prosjektleder Esben Jensen i Solid Entreprenør.

Arkitektens ønskedrøm
– Tomta på Rosnes har alle kvaliteter en arkitekt kan ønske seg. Gode solforhold, utsikt og nærhet til flotte rekreasjonsområder. Det skrånende terrenget gir muligheter for spennende løsninger og variasjon i bebyggelsen. Prosjektet er tegnet ut ifra drømmen om en praktisk bolig, nær skog og sjø, og med tilhørighet til det urbane liv i Moss by. Fra boligens grønne omgivelser kan man betrakte byens bevegelse uten å forstyrres av støy og larm, forteller arkitekt Irmelin Muri i Ida Arkitekter.

– Vi har ønsket å skape praktiske boliger tilpasset dagens krav til komfort og miljø. Husene har et moderne utrykk med slektskap til villaområdene i nærheten. Materialvalget er en kombinasjon av trepanel/tegl og fasadeplater, med glass i rekkverk på balkong og svalgang. Boligene har store vindusfelt og romslige uteplasser som gir en åpen og luftig bolig i samspill med natur og sjø, sier hun.

Mindre naboskap
Boligområdet er delt inn i mindre naboskap med egen identitet og særskilte kvaliteter. Det tilbys tomannsbolig, rekkehus og leiligheter med forskjellige kvaliteter. Alle har kort vei til bilen og enkel tilgang til felles opparbeidede grøntarealer. Uteområdene er utformet i samarbeid med In Situ AS landskapsarkitekter. Private uteplasser og felles grøntarealer er planlagt slik at det samlet gir et sammenhengende inntrykk av opparbeidede hager.

Boligtunet har en privat adkomstvei og langs denne finner man fellesfunksjoner og gjesteparkering. Parkeringen er i carport eller i felles garasjeanlegg under terreng. Alle har kort avstand fra parkering til inngangsdør, enten via rampe eller heis.

Vulkansk fjell
– Det har vært noen små utfordringer i grunnen. Jeløya har en spesiell skivestruktur med innslag av vulkansk fjell. Det har vi fått erfare i forhold til borehull og boring for energibrønner til fjernvarme. Fjellet var så porøst at brønnparken måtte flyttes i forhold til opprinnelig plan. Løsningen ble flytting av brønnene 150 meter opp i terrenget, der det er en hardere type fjell. Den dårlige grunnen medførte også at det ble spuntet rundt hele prosjektet. Det er spuntet langs hele veien opp til boligene for å stabilisere hele området og hindre utgliding. Vi var ganske klar over det i tidlig fase, så det var med i beregningen, sier Jensen og Lutnæs.

Nytt byggetrinn
Det har vært bra interesse for prosjektet og leilighetene, men rekkehusene har vist seg å være litt mer tungsolgt.

– Kombinasjonen leiligheter/rekkehus har her ikke vist seg like lett salgbart. Voksne mennesker vil ha alt på ett plan, sier han og framhever mangfoldet av leiligheter med stor variasjon fra 50 kvadratmeter til 134 kvadratmeter fordelt på 2-5 roms leiligheter. Alle har noe utsikt og sol. Et nytt byggetrinn er under planlegging med kun blokkleiligheter bak eksisterende boliger, men i skrånende terreng. Her blir det et vannspeil på ca. 100 kvm som et hyggelig område med beplanting og lyssetting mellom byggene.

Fra rømningsstiger til sprinkling
Opprinnelig var det rømningsstiger i fasaden. Men etter ønske fra arkitekten samt byggherre som syntes de tok for stor plass, fikk brannkonsulenten i oppdrag å prosjektere og godkjenne husene med sprinkling i stedet. En dyrere, men mer estetisk løsning, sier Jensen.