Rosendal Teater

Arkitektens skisse for kombinasjonen nybygg og gammel teaterbygning. Illustrasjon: Skibnes ArkitekterDet er gode muligheter for å variere mellom teater og konserter. Foto: Geir Mogens BuckethausDet blir god og tett kontakt mellom scene og publikum. Foto: Arne Hauge.Et trivelig serveringssted vil være et viktig element i teaterhuset. Foto: Foto: Geir Mogens Buckethaus.Mange ville se det nye teaterhuset da dørene ble åpnet for publikum. Foto: Rosendal Teater.Mange var møtt frem til de første forestillingene. Foto: Rosendal Teater.Fra en av de første forestillingene. Foto: Rosendal Teater.Sentrale personer under fornyingen av Rosendal Teater. Thor-Håvard Brekke fra Trym Næring (t.v.), Øystein Santi fra Teknobygg, Pia Martine Rosenkilde fra Rosendal Teater, Roger Karlsen, og så fra Rosendal Teater og Christian Eilertsen fra Trym Næring, Foto: John Inge Vikan.Fornøyd med det nye teaterhuset. Roger Karlsen og Pia Martine Rosenkilde fra Rosendal Teater (foran fra venstrer) og Thor-Håvard Brekke fra Trym Næring. Bak Øystein Santi fra Teknobygg og Christian Eilertsen fra Trym Næring. Foto: John Inge Vikan.

Mange av dem som har hatt sine studieår den gang det het NTH og Gløshaugen har kanskje spesielle minner fra Rosendal Teater. I dag ser kanskje bygningen ut på samme måte i inngangspartiet, men innvendig vil man møte noe helt nytt.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Nybygg, tilbygg, rehabilitering

Bruttoareal: 2351 kvadratmeter

Byggherre: Trym Næring

Totalentreprenør: Teknobygg

Prosjektkostnad: 80 millioner for byggherre. I tillegg har leietaker investert 20 -30 millioner i scenetekniske løsninger.

Arkitekt: Skibnes Arkitekter

Landskapsarkitekt: Plan Arkitekter

Byggeledelse: Trym Næring

Rådgivere: RIB: Siv. Ing Harboe & Leganger l RIBFy, RIM, RIG, RIVA : Rambøll l RIBr: COWI l RiAku: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Totalteknisk entreprise: GK Norge (GK Elektro, GK Inneklima, GK Rør) l Rivingsarbeider: SG Entreprenør l Stikning/oppmåling: Nidaros Oppmåling l Grunnarbeider: Teknobygg Anlegg l Spuntarbeider: Hercules Fundamentering l Prefab: Contiga l Taktekking: Mestertak l Mur, puss og flis: Mursystem l Flisleverandør: FagFlis Trondheim l Tømrerarbeider: Byggmester Herman Frost l Glass/aluminium: Daaland l Sceneteknikk: Priebe l Malerarbeider: B. Bersvendsen l Systemvegger og systemhimling: Modulvegger l Heis: Otis l Lås og beslag: BeslagConsult l Tre og ståldører: RH Prosjekt l Branntetting: SEAC l Stål og smedarbeider: Trondheim Stål l Industriparkett: Nordbygulv/GL3 bygg l Blikkenslager: Blikkenslagermester Brækstad

Bygget inneholder nå en totalt renovert teaterbygning, med tre teatersaler, tidsmessige garderober og tekniske rom, en tiltalende kafe – og et helt nytt tilbygg i glass og metall.

Kommunikasjons- og markedsleder Pia Martine Rosenkilde og administrasjonsleder Roger Karlsen fra Teaterhuset Avant Garden (som i forbindelse med at teatret nå flytter inn i nye lokaler og skifter navn til nettopp Rosendal Teater) er begeistret for bygget, som ble åpnet i siste del av august. Vi møtte dem sammen med daglig leder Thor-Håvard Brekke og prosjektleder Christian Eilertsen fra byggherren Trym Næring og prosjektleder Øystein Santi fra Teknobygg, som har hatt totalentreprisen for utbyggingen.

Gammelt og ærverdig

Rosendal Teater holder til i en bygning med mye tradisjon og historie i veggene. Planleggingen av bygget startet omkring 1917, og i 1921 kunne det tas i bruk. Opp gjennom årene har det vært ulike aktiviteter i huset, og selv om det har vært renovert både på 1950-tallet og 1990-tallet var det ikke tvil om at det begynte å bli merket av alderen. Etter at kinodriften tok slutt i 1956 har det huset både filmklubb og andre aktiviteter, og i en periode var det også en populær nabolagspub i huset.

Samtidig holdt Teaterhuset Avant Garden til i trange og lite hensiktsmessige lokaler i Olav Tryggvasons gate, og omkring 2012 begynte teatret å se på om Rosendal var et alternativ.

Det skulle gå omkring fem år før nødvendig finansiering var på plass, men omsider var det mulig å starte arbeidet med det som skulle bli de nye lokalene. Ikke bare for teatervirksomheten, Rosenkilde og Karlsen forteller om spennende planer der man like mye som et kulturhus også håper å kunne skape et bydelshus – med en ny kafe som både er spisested og bar. Og de flotte lokalene burde ha god tiltrekningskraft og appellere til langt flere enn bare de teaterinteresserte.

Fint tilbygg

I tillegg til at den opprinnelige bygningen har fått et nytt innhold, er det også utvidet med et tilbygg på østsiden. Skibnes Arkitekter har stått også for utformingen av dette – i glass og metall.

Tilbygget i seg selv har fått en spennende utforming, men først og fremst har det skapt en flott kontrast til den opprinnelige bygningen. Det overdøver på ingen måte hovedbygningen, men fremhever den gjennom å vise hvor elegant ikke minst inngangspartiet med høye, tidstypiske artdeco-søyler er.

Moderne innvendig

Tilbygget inneholder en rekke funksjoner som er avgjørende for at et moderne teater skal kunne fungere, både som teater og et allsidig kulturhus.

Prosjektleder Christian Eilertsen, som viser oss rundt i bygget, er spesielt opptatt av at man har funnet løsninger som skal dekke de spesielle funksjonene et teater har behov for dersom det skal fungere. Spesielt er det lagt stor vekt på logistikken.

– En viktig løsning er at vi har laget en sammenhengende korridor mellom den nye og gamle delen, slik at både adkomst og intern transport skal være enkel, sier han.

I tillegg til egne produksjoner og arrangementer vil teateret også brukes av ulike institusjoner som gjester, og han nevner også at det bokstavelig talt er tatt høyde for behovet for å flytte kulisser, rekvisitter, sceneutstyr og så videre ut og inn ved at det nettopp er valgt svært høye dører, for øvrig bare en av mange kreative løsninger.

Tre teatersaler

Det er blitt plass til hele tre teatersaler i bygget. Hovedsalen har et amfi som kan trekkes inn. Med amfiet vil det være cirka 200 sitteplasser, men om det trekkes inn for å gi plass for eksempel til konserter vil salen – og huset – romme adskillig flere. Videre en det en mellomstor sal utformet som en «black box», den vil gi sitteplasser til cirka 100 tilskuere. Det er også en mindre prøvesal som ligger i nybygget. Også her vil det kunne settes opp forestillinger, og publikumskapasiteten her er på cirka 50 personer.

– Men i hele huset er det lagt stor vekt på fleksibilitet, og at hele lokalet skal kunne utnyttes og fungere sammen, sier Pia Martine Rosenkilde, og nevner blant annet at både mesaninen, foajéen, kafeen og andre deler kan brukes.

Hun forteller at da man markerte åpningen av huset, var det planlagt arrangement over tre dager, rettet mot forskjellige grupper. En av dagene henvendte man seg mot barn og familier.

– På forhånd hadde vi regnet med at det kanskje kunne komme mellom 100 og 150. Resultatet ble at det kom over tusen, så da fikk vi virkelig testet huset logistikkmessig, og vi har lært noe om hvordan vi skal håndtere så store arrangement, sier hun.

Bygningsmessig

Når det gjelder det nye tilbygget forteller prosjektleder Øystein Santi fra Teknobygg at selve råbygget er oppført i prefabrikert betong over plasstøpt kjeller. Det er brukt plasstøpt betong til gulv i saler, og også i bakken under. Siden man er under grunnvannsstanden, har det vært nødvendig med vanntett betong. I foajéen og mesaninen er det mye glass og stål.

Et teaterbygg stiller også krav når det gjelder tekniske anlegg, både for varme, kjøling og ventilasjon. Derfor er det montert en stor varmepumpe på utsiden. Det er også lagt mye arbeid når det gjelder de eldre delene av bygget, både brannsikring og akustikk er utfordrende i teaterhus.

– Det er ikke tvil om at det har vært en krevende jobb. I seg selv er teater trolig noe av det vanskeligste man kan bygge. Kombinasjoner av utfordringer med bygningsteknikk satt sammen med alle de andre fagene har blitt løst i en meget god prosess. Derfor er representantene både fra Teknobygg, Trym Næring og Rosendal Teater er enig om at resultatet er blitt veldig bra.

– Kravspesifikasjonene når det gjelder lyd har vært veldig krevende, for eksempel når det gjelder at det skal kunne være samtidig bruk av alle de tre salene uten av de forstyrrer hverandre. En annen utfordring, ikke minst siden man må forholde seg til et gammelt bygg, har vært å få god nok takhøyde. I hovedsalen startet det med et krav på ni meter, noe som ville være umulig uten at man hadde et nybygg. Her klarte vi 7,5 meter, og når man har lamper og tekniske installasjoner som går 1,5 meter ned står vi igjen med seks meter opp til taket.

Teatret som nå er på plass i Rosendal Teater er ett av landets tre programmerende teatre som arbeider med å vise nyskapende prosjektbasert scenekunst fra hele verden. Stiftelsen Teater Avant Garden ble etablert i 1984 av de tre gruppene Magna Vox (Det lille musikkteater), Petrusjka Teater og Studio Teater.

Gode løsninger

Arkitekt for prosjektet har vært Svein Skibnes, som har utført oppgaven både med å knytte sammen det gamle og det nye, og også å bidra til å skape et moderne teaterhus i en gammel bygning. Her har det vært viktig å skape god intern kommunikasjon og knytte sammen saler, administrasjon og skuespillergarderobene. Fra arkitektens side er det lagt vekt på at nybygget skal komme i et godt samspill med den restaurerte fasaden, samtidig som det skulle skapes et moderne preg og et helhetlig inntrykk. Nybyggets fasade er malte betongelementer med et relieffmønser og med en toppetasje som et trukket tilbake med grå fasadeplater med trespiler.

Stor aktivitet

Nye lokaler gir også rom for økt aktivitet, og bare frem til jul vil det bli over femti teaterforestillinger i de tre salene. Det er også lagt opp til andre aktiviteter. Den dagen vi var på besøk, var det hektiske forberedelser til et folkemøte samme kveld, der byens politikere og andre var invitert for å svare på om Trondheim har høye nok ambisjoner som kulturby.


Flere prosjekter