Røros bibliotek

Foto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: KjellmarkFoto: KjellmarkFoto: Kjellmark
Nlogo

Nlogo

RørosDør

RørosDør

RenRøros

RenRøros

RørosVVS

RørosVVS

Dekkesystemer

Dekkesystemer

I starten av november kunne Røros ta i bruk et nytt bibliotek, sentralt plassert i sentrum av bergstaden og i et nybygg som glir fint inn i den spesielle bebyggelsen.

Fakta

Sted: Røros

Prosjekttype: Totalentreprise

Bruttoareal: Kjeller: 117 kvadratmeter, plan 1: 584 kvadratmeter, plan 2: 330 kvadratmeter. Totalt: 1031 kvadratmeter

Byggherre: Coop Midt-Norge

Totalentreprenør: Johan Kjellmark

Prosjektkostnad: 45 millioner kroner ekskl. mva.

Arkitekt: ARC i forprosjekt, Norconsult i totalentreprisen

Rådgivere: RIB, RIVA, RIBfy, RIA RIMgeo, RIV rør: Norconsult l RIM: Multiconsult l RIE: Ren Røros El-service l RIV vent, ITB: Energima Fjellregionen (RIVENT/ITB)

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Ramlos l Prefab elementer: Dekkesystemer l Metallarbeider: Mekanor, Norax l Ventilasjon: Energima Fjellregionen l Rørlegger: Røros VVS l Elektro: Ren Røros El-service l Tak: Rørostak l Porter: Findland Trevare l Maler: Sverresborg Malerservice l Dører: Nordic Door l Antikvariske vinduer og omramminger: Røros Dør og Vindu

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Man kan kanskje si at det var på tide. Da biblioteket flyttet inn i de lokalene man nå forlater ble det understreket at dette skulle være midlertidig i to år. Når man nå tar i bruk nye lokaler har man vært i den gamle ullvarefabrikken i 37 år.

– Dette blir spennende, og veldig etterlengtet, sier biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, til Byggeindustrien.

– Vi kommer fra kummerlige kår i de gamle lokalene, sier hun i en kort pause i hektisk aktivitet for å gjøre alt klart med tusenvis av bøker som skal på plass i hyllene.

Stort løft

Nå skal det sies at man tar i bruk to bygg, et nybygget og nabobygget som tidligere blant annet har huset en pølsemaker.

Vi møtte prosjektleder Mona Østgårdstrøen og daglig leder Trond Schjølberg fra entreprenøren Johan Kjellmark AS sammen med Tore Hermo fra byggherren Coop Midt-Norge mens det fortsatt var håndverkere som la siste hånd på verket og bibliotekets folk som hadde en kjempejobb med å flytte kartong etter kartong fra de gamle lokalene og få dem på plass i hyllene.

Coop blir stående som eier av byggene, mens det blir Røros kommune som skal være leietaker.

Biblioteket med en prislapp på omkring 45 millioner kroner er et stort løft i lokalsamfunnet, og Hermo sier at uten at man hadde valgt å fusjonere tidligere Coop Røros med «storebror» Coop Midt-Norge hadde man ikke klart å realisere dette. Coop Røros var selvstendig til 2018 før Coop Midt-Norge kom inn som ny eier.

– Og det er ikke tvil om at de har lagt ned store ressurser på Røros og løst oppgaver vi ikke ville klart på egne bein. Det er vi takknemlig for, sier Hermo. Han synes at det er blitt et godt tilskudd til Røros, noe som man mener er bra for alle som driver i handelsnæringen.

– Etter at vi ble Coop Midt-Norge kom det fart i planene om å få et nytt bibliotek. Vi begynte å snakke om det i 2018, og året etter ble det formelle samtaler med Røros kommune, og siden har det gått slag i slag, og ganske raskt, sier han.

Kulturelt og sentralt

Nybygget ligger på det som kalles Nilsenhjørnet, selve sentrum i Røros. Det er i forlengelse av Røros Samvirkelags gamle bygning på hjørnet av Kjerkgata og Peder Hjorts gate, der var det tidligere bare en ubebygd tomt. I andre enden av nybygget, rundt neste hjørne, ligger nybygget mot et eldre bygg der det tidligere var pølsemakeri. Også dette er nå restaurert, særlig innvendig, og knyttet sammen med nybygget slik at biblioteket blir i begge disse byggene. På sett og vis blir det et kultursenter også. I det gamle samvirkelagsbygget er det blant annet kunstgalleri og avisa Arbeidets Rett.

På andre siden av Peder Hjorts gate er det en park, som også skal oppgraderes. Kort vei unna ligger også Coops relativt nyrestaurerte senter med butikker og serveringssteder.

Krevende jobb

Mens arkitektfirmaet ARC bidro i prosjekteringsfasen har Norconsult vært arkitekt under gjennomføringen, mens Johan Kjellmark har vært totalentreprenør. Kjellmark kom inn i bildet i mai 2022, og etter en kort samspillfase for å finne løsninger og tilpasse prosjektet, kom jobben raskt i gang. Allerede omkring månedsskiftet oktober/november i år var det klart for overlevering.

– Det er ikke tvil om at det var en komplisert jobb, sier Trond Schjølberg.

– Om man ser seg omkring inne i bygget, er det ikke så mange 90 graders vinkler å se. Det mest kompliserte var nok arbeidet med det gamle bygget som skulle være med videre, der vi også måtte gjøre inngrep i selve bærekonstruksjonen. På et sted som Røros sentrum er det videre mange hensyn å ta for å tilpasse seg til de antikvariske kravene, sier han.

– Det er jo blitt et fint signalbygg, godt tilpasset den øvrige bebyggelsen her. Hele veien har det vært et godt samarbeid mellom oss og byggherren, som er en god og profesjonell byggherre. Det er verd å nevne at det også har vært en veldig tett dialog med byantikvaren for å skape en god løsning, sier prosjektleder Mona Østgårdstrøen.

Bygget på fabrikk

Kjellmark er den største og eldste bygningsentreprenøren mellom Elverum og Støren, og har hovedkontor på Røros, men har også virksomhet på Tynset og i Trondheim. På Røros er det 75 ansatte, mens det totalt er omkring 125. I Ålen har man også en egen elementfabrikk, der de kan bygge elementer innendørs.

– Nybygget er satt opp med elementer i tre produsert på fabrikken. Disse er brukt i vegger og i taket, mens det er stålbæring og hulldekker i etasjeskillene. Elementfabrikken sørger for at vi har en veldig effektiv måte å bygge på, og det gir oss også en bedre utnyttelse av materialer og så videre. Det er positivt for miljøet også, sier Østgårdstrøen, og legger til at det ikke er mye materialer som går til spille på denne måten.

Nettopp på Røros var det en fordel at fremdriften på denne måten var rask og man fikk et tett bygg ganske kjapt. I tillegg til at dette er bra med tanke på de klimatiske utfordringene, var det også en fordel med tanke på mange store arrangement som årlig foregår i nærområdet, som for eksempel Rørosmartnan i februar og et eget julemarked.

Prosjektlederen sier også at det ikke er gjort spesielle tiltak med tanke på energi. Bygget tilfredsstiller TEK 17, og selv om det kan være kaldt på Røros vinterstid mener hun at dette gir tilstrekkelig isolasjon også der.

– Det blir neppe noe stort varmebehov i dette bygget, sier hun.

Det siste?

Daglig leder Trond Schjølberg fra Kjellmark er stolt av resultatet av jobben.

– Det er muligens også det siste nybygget her midt i sentrum. Om ikke noe helt spesielt skjer tror jeg det vil ta lang tid før det kan komme et lignende prosjekt her. Om det blir noe, er det nok mest vedlikehold og restaurering, sier han.

Men om man ikke får bygge i selve sentrum av Bergstaden har Kjellmark likevel godt med oppdrag, Schjølberg forteller at man er fullbooket både på Røros, Tynset og i Trondheim.

– Blant annet er vi i gang med bygging av barnehager både på Røros og Holtålen, sier han.


Flere prosjekter