FTU har startet en HMS-stafett for å få økt fokus på trafikksikkerhet i HMS-arbeidet. Første veksling ble gjort ved at Dag Brenden fra Ramsøy AS (t.h.) ga stafettpinnen videre til Kim Brandsnes fra Williams Norge. Foto: Bjørn Ivar Vasaasen.

Rørleggerbedrift mottok trafikksikkerhetspris

Rørleggerbedriften Ramsøy AS på Lillehammer mottok nylig Innlandet fylke sin trafikksikkerhetspris.

Bedriften startet samtidig fylkeskommunens HMS-stafett for bedrifter, og ga stafettpinnen videre til tilhengerbedriften Williams fra Ringsaker, skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Trafikksikkerhetsprisen er på 25.000 kroner og ble delt ut av Turi Elise Kaus som sitter i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Ramsøy mottok prisen for sitt arbeid med å innarbeide trafikksikkerhet som en del av bedriftens HMS-rutiner, opplyser fylkeskommunen.

Tok initiativ til fokus på trafikksikkerhet

Ramsøy satt trafikksikkerhet på agendaen i 2019, og arbeidet som bedriften har lagt ned er bakgrunnen for at bedriften mottok trafikksikkerhetsprisen for 2020.

– Vi valgte å dele ut trafikksikkerhetsprisen til Ramsøy AS blant annet fordi bedriften på eget initiativ har innarbeidet trafikksikkerhet som en del av bedriftens HMS-rutiner, forteller Turi Elise Kaus, nestleder i FTU.

Bedriften hadde gode HMS-rutiner generelt, men de manglet rutiner knyttet til reiser og transport sett i forhold til hvor stor del av arbeidsdagen som de ansatte brukte i bil til og fra oppdrag, skriver fylkeskommunen.

– Bedriften satte derfor trafikksikkerhet på dagsorden, gjennomførte temamøter/opplæring for de ansatte, og fulgte opp dette med egne HMS- dager, sier Kaus.

Trafikksikkerhetspolicy

Kaus legger til at bedriften har utarbeidet en egen trafikksikkerhetspolicy for kjøring i arbeidstiden, med skriftlige rutiner som er lagt i alle firmaets biler. Trafikksikkerhetsrutinene er også supplert inn i en egen HMS-app, som den enkelte ansatte må kvittere ut hver måned.

Ramsøy AS har også utarbeidet rutiner for vedlikehold av firmabiler og rutiner ved fornying av bilparken. De har involvert bedriftshelsetjenesten i arbeidet, søkt bistand og samarbeid med eksterne faginstanser på trafikksikkerhet, og delt sine rutiner og erfaringer med andre bedrifter.

Mange dødsulykker knyttet til jobbkjøring

– For mange er ferdsel på veien en av de største risikofaktorene arbeidstakere blir utsatt for på jobb. En studie utført av Transportøkonomisk institutt viser at over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer førere som kjører i jobben eller som er på vei til eller fra jobb, opplyser rådgiver Bjørn Ivar Vasaasen i Innlandet fylkeskommune.

– Ifølge Transportøkonomisk institutt vil denne risikoen kunne reduseres dersom bedrifter innarbeider trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet sitt, sier Vasaasen.

Vil bidra

FTU ønsker fremover å bidra til å bidra til at trafikksikkerhet blir en del av HMS-arbeidet i bedrifter i Innlandet, står det i meldingen fra Innlandet fylkeskommune.

– Vi starter derfor en stafett hvor vi utfordrer alle bedrifter i Innlandet til å innarbeide trafikksikkerhet som en del av sitt HMS-arbeid. Dette vil kunne være et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten på vegene, sier Kaus.