Mesta-sjef Marianne Bergmann Røren går inn in styret i Skift. Arkivfoto

Røren inn i styret til Skift

Mesta meldte seg nylig inn i Skift, og nå går også konsernsjef Marianne Bergmann Røren inn i styret som første representant fra bygg- og anleggsbransjen.

Skifts medlemsbase har hittil i år økt til 43 selskaper og organisasjoner som ønsker å stille sine ressurser til rådighet i akselerasjonen av det grønne skiftet. I lys av den økende medlemsmassen, ble det ved Skifts årsmøte i april besluttet å utvide styret fra fem til syv medlemmer. Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind, og Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta, ble begge valgt inn i styret.

– Styret i Skift trenger medlemmer med førstehåndserfaring fra klimautfordringen, ingen steder er klimaskiftet tydeligere enn i forsikring og anlegg. Turid Grotmol fra Fremtind og Marianne Bergmann Røren i Mesta møter klimautfordringene daglig og bringer dermed førstehånds innsikt inn i vårt styre, forteller styreleder Jens Ulltveit-Moe i en pressemelding.

Mesta er en av årets nye medlemsbedrifter.

– Et velfungerende klimanettverk med ledende aktører i næringslivet er en god og viktig drivkraft for å legge trykk bak skiftet bedriftene må lykkes med. Vi skal bruke plassen rundt bordet godt, og være en representant for infrastrukturbransjen. Jeg gleder meg til å ta del i styrearbeidet videre, sier Marianne Bergmann Røren i meldingen.

Det nye utvidede styret i Skift for neste periode består dermed av: Jens Ulltveit-Moe, styreleder i Umoe, Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, Odd-Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta og Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.