Romsdal vgs

 Nye Romsdal videregående skole i Molde er det hittil største skolebygget her i landet i massivtre.

Fakta

Sted: Molde

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal: 12.300 kvadratmeter

Kontraktsum: 320 millioner kroner ekskl. moms

Total prosjektkostnad: 520 millioner kroner inkl. moms
(total ramme, inkl. riving av gamle bygg

Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggherreombud: Hamsto - Hammerø & Storvik Prosjekt

Uavhengig kontroll: Obron

Totalentreprenør: Betonmast Røsand

Arkitekt forprosjekt: Hus Arkitekter

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

BIM-koordinator: Norplan

Rådgivere: RIB betong: WSP Engineering l RIB Massivtre: WSP Engineering og Kvadrat Rådgivning l RIBr, RIAku, RIByFy: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Woodcon l Grunnarbeider: Romsdal Anlegg l Ventilasjon, automasjon og ITB-koordinator: GK Inneklima l Elektroarbeider: Harwest Elektro l Rørlegger: Rørlegger 1 l Heiser: Heisplan l Stikning: Buset l Betongleverandør: Sylteosen Betong l Prefab betongdekker: Con-Form l Stål: DS Nor l Tak: Lett-Tak l Kantinekjøkken, kjøl og frys: Westad Storkjøkken l Glassfasader, aludører: Ove Straumsheim l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Porter: Kran- og portteknikk l Lås og beslag: Norsk Låsservice l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Motor til vinduer: Window Master BSI l Blikkenslagerarbeider: Bratseth l Tekkearbeider: Protan Tak Trondheim l Maling. Gulvbelegg og flisarbeider: Malermester BMV l Himlingsarbeider: Modulvegger l Teleskoptribune/auditorium: Trysil Byggprodukter l Bygginnredninger: ST Skoleinventar l Innerdører/innv. glassfelt: Daloc Norge 

 Nybygget på 12.300 kvadratmeter til drøyt en halv milliard kroner (inkludert riving av gamle skolebygg) har passivhusstandard og «low-tech» ventilasjon. Massivtre er brukt som byggemateriale både utvendig og i innredninger. Innvendig er vegger i massivtre brannlakkert og påført tre prosent hvitpigmentert lakk.

Det er blitt et flott skoleanlegg med en praktfull beliggenhet. Rektor Ivar Rød forteller til Byggeindustrien at skolen i dag har 800 elever, men at nybygget er dimensjonert for 950.

– Vi kan nå samle alt i en enhet. Resultatet er vi kjempefornøyd med. Vi kjenner det både på stemningen på skolen, på lukten og lyden i nybygget. Sluttresultatet er vi stolte av, og vi er veldig godt fornøyd med at det blir satset såpass kraftig på yrkesfag fra fylkeskommunens side, sier Rød.

Framdriften i byggeprosjektet har vært meget god. Byggetiden er mindre enn to år. Opprinnelig var planen å ta i bruk den nye skolen fra kommende skoleår 2018/19. Nå kan innflyttingen og installasjonen av maskiner og utstyr skje umiddelbart, slik at lokalene kan tas i bruk for fullt etter juleferien.

Moderne bygg- og anlegg

Blant linjene som nå kan flytte inn i flunkende nye lokaler, med det mest moderne utstyret tilgjengelig for elevene, er linjen for bygg- og anleggsteknikk. Skolen planlegger en ny linje for klima, energi og miljø (KEM).

Bygge- og vedlikeholdsjef i Møre og Romsdal, Per Olaf Brækkan, forteller om en sterk satsing på nye skolebygg i fylkeskommunal regi. Dette fortsetter også neste år. Bare i Ålesund skal det investeres for 750 millioner kroner i skolebygg, forteller Brækkan til Byggeindustrien.

I økonomiplanen 2018-21 er det avsatt 1,4 milliarder kroner til investering i skolebygg.

Byggherrens prosjektleder Jostein Wengstad og prosjektleder Dagfinn Storvik fra Hammerø & Storvik Prosjekt AS (HAMSTO), har bare positivt å si om bruken av massivtre som byggemateriale. Prismessig var massivtre i utgangspunktet noe dyrere enn tradisjonelle byggematerialer, men utlignet for god framdrift viste det seg at det prismessig ble omtrent likt.

Hovedformålet med bruken av massivtre har vært et bidrag til CO2-regnskapet og i tillegg å stimulere til økt bruk av skogen i byggenæringen. Selv om massivtre-elementene til dette bygget er fraktet helt fra Østerrike til Åndalsnes med tog og deretter videretransportert til Molde, hevder fylkeskommunen at CO2-regnskapet er positivt og at det allerede er en produsent av massivtre-elementer i startgropa i Norge.

– Det har gått med 11.000 trær, hvert tre på en halv kubikk, til dette ene byggeprosjektet. Det fine er at hele treet blir brukt. Her er det ikke kapp som går til spille.

Energiløsningen

Energiløsningen er basert på 32 energibrønner (væske til væske) ned til 250 meter som både varmer opp de to nye byggene og tre eldre bygg, til sammen 18.500 kvadratmeter.

I nybyggene er det seks røykvifter med en kapasitet på 315.000 kubikkmeter i timen. To av røykviftene kan også brukes til ventilering med lav hastighet. I nybyggene er det til sammen ti ventilasjonsaggregat. Ventilasjonen er en hybridløsning der automatisk vinduslufting inngår. Denne er automatisk i fellesområdene og manuell i klasserommene.

Betonmast Røsands største

Håvard Slatlem har vært totalentreprenør Betonmast Rø-
sands prosjektleder. Hverken Betonmast Røsand eller Slatlem har bygd med massivtre tidligere. Gjennomføringen gikk likevel meget bra. Logistikken har det ikke vært noe å si på og alt har stemt hele veien, forteller Slatlem til Byggeindustrien.

– Vi er allerede i gang med et nytt prosjekt i massivtre. Dette kommer mer og mer, det må vi bare forberede oss på, legger han til.

Han forteller om gode samarbeidsforhold i prosjektet, både med byggherre, skolen og aktørene ellers i prosjektet.

– Skolen har vært i drift hele tiden. God planlegging og en tett dialog underveis har gjort det nesten problemfritt for oss, sier han.

For Betonmast Røsand er dette byggeprosjektet ikke bare første massivtreprosjekt og største massivtreskole i Norge, men også det største enkeltprosjektet entreprenøren fra Averøy har gjennomført noen gang.

Det er gjennomført som totalentreprise med to måneders samspillfase i forkant.


Flere prosjekter