Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig. Foto: Svanhild Blakstad

Roligere marked men godt salg for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte 207 boliger for til sammen 843 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 632 boliger med en samlet verdi på 2.867 millioner kroner.

- Markedet har vært roligere enn i tidligere perioder. Dette skyldes i all hovedsak boliglånsforskriften og markedspsykologien. Salget har imidlertid vært godt i flere av prosjektene våre, sier administrerende direktør Baard Schumann.
Det ble det igangsatt bygging av 77 boliger. 81 boliger ble ferdigstilt, og 75 ble overlevert til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 1.582 boliger under bygging og 30 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.
- Det er rekordhøy verdiskaping i selskapet. Vi har boliger for mer enn 7 milliarder kroner under bygging og nesten 80 prosent av disse er allerede solgt. Det vil resultere i svært gode resultater fremover, sier Schumann.
Justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter endte salget i tredje kvartal på 178 boliger til 684 millioner kroner, og 533 boliger til 2.316 millioner kroner for årets ni første måneder samlet. Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 582 boliger, ferdigstilt 354 boliger og overlevert 382 boliger.

I tredje kvartal 2016 solgte Selvaag Bolig 277 boliger med en samlet verdi på 1130 millioner kroner. Bruttosalget i tredje kvartal 2016 var på 298 boliger.