Rolfsbukta Terrasse

Picasa

Med sin plassering og særegne utforming skiller de fem boligbyggene på Rolfstangen seg vesentlig ut fra Fornebus øvrige boligprosjekter.

Fakta

Sted: Fornebu

Byggherre: Rolfsbukta Utvikling KF

Prosjekttype: Blokkleiligheter

BTA: 10.000 kvadratmeter

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 179 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

LARK: COWI

Rådgivere: RIB: Pentacon | RIVA og RIBR: Rambøll Norge | RIA, RIG: Multiconsult | RIM: Golder Associates | RIE: Heiberg & Tveter | RIV: AJL / Sweco Norge

Underentreprenører: Oppmåling: Solli og Hoff | Stillas og heiser: Brenden Stillas | Grunnarbeider: Håkanes Maskin | Peling: Kynningsrud Fundamentering | Betongarbeider og gulvsliping: Stenseth & RS | Betongelementer: Con-Form | Flisarbeider: Brafas | Fasadepuss: Hilmatis | Fuging: Fugemesteren | Gyse- og injiseringsarbeid: Ing. Habberstad | Branntetting og -isolering: Oslo Brannsikring | Kjøkken og badeinventar: HTH | Tømrerarbeid, hulltaking og kjerneboring: Marbre Eiendom | Glass og aluminium: Profilteam | Blikkenslager: Arth. Norderhaug Eftf. | Ståltrapper og rekkverk: Stokke Stål | Taktekking: Hesselberg Tak | Maler: Bygg og Mal | Parkett: Parkettpartner | Gulvbelegg: Byggbelegg Elvestad | Elektro: Ø. Wiig | Rørlegger: HR Rør | Gass: Alfa Olis Gass & VVS | Avfallshåndtering: Envac Norge | Ventilasjon: Solland | Heis: Starlift

De 72 leilighetene er fordelt på fem hus i to rekker. Innkjøring er fra sør til et felles underliggende parkeringsareal på 2.000 kvadratmeter inkludert boder og tekniske rom.

Som et motstykke til den rektangulære og strengt organiserte bebyggelsen i Kanalbyggene i nordøst, fremstår de fem bygningene i Rolfsbukta Terrasse som mer løsslupne – uten å miste struktur og orden. Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb har lagt vekt på menneskelig målestokk, der dekomponering av bygningsvolumene, også ved å legge til mindre enheter, gir identifikasjon og tilhørighet.

– Boligene er organisert slik at flest mulig får gode sol- og utsiktsforhold. Alle leiligheter over underetasje har lys fra minst to sider, det er også fokus på gode og private uteoppholdsarealer, sier Kari Nissen Brodtkorb.

Skulle skille seg ut

Byggherre er Rolfsbukta Utvikling KS, der AF Gruppen Norge og Trond Moen er blant de største aksjonærene. – Plan, bygg og geodata i Bærum kommune satte ganske strenge føringer på byggehøyder og hvordan bygningskroppene skulle se ut. Kommunen ønsket noe helt annerledes enn det som er bygget i området tidligere, sier prosjektleder i Rolfsbukta Utvikling, Jacob Anker Lind.

For å utnytte tomtas utsprengte rom, forenkle atkomsten og optimalisere sol og utsikt for flest mulig, valgt arkitektene å forankre rekkehusbebyggelsen til tomtas øvre nivå. – Med en etasjes nedtrapping til felles sydvendt tun, ble det frigjort utsprengt volum til parkeringskjeller og boder, forklarer Brodtkorb.

Et kontorbygg på 5.000 kvadratmeter fra 1971, lå tidligere inntil den utsprengte fjellskjæringen mot vest. Bygget var på fem etasjer og ble revet i 2015.

– I bakkant måtte vi sprenge ut enda mer fjell. I forkant av prosjektet var det delvis leirgrunn. For å unngå å påføre for mye vekt her fylte vi opp 1,5 meter med lette masser, sier Vedal Entreprenørs prosjektleder Lasse Fremgård. Totalentreprisen til Vedal har en verdi på 179 millioner kroner eksklusive avgifter.

Krevende tomt

Rolfsbukta Terrasse ligger ved en av Fornebus få naturlige koller, og har kun en offentlig strand mellom seg og fjorden i øst. Tomta grenser til blokkbebyggelse i øst og i nord, mens en kjede med rekkehus omkranser prosjektet i sørøst. Den eneste innkjøringen er fra sør, men det var også tilgang fra øvre nivå i selve Rolfstangveien i øst.

– Tomta og atkomsten har ikke bare vært styrende, den har vært avgjørende. Det er private arealer på nesten alle kanter, og det er ikke mye areal av tomta som er ubebygget. Derfor var det i perioder svært trangt å komme til, der det var naturlig å begynne med den innerste bebyggelsen mot nord og jobbe oss nedover, forteller Fremgård.

Avtrapping

Bygningsmassen står på stålkjernepeler, og er bygget opp med betong og stål og yttervegger av tre med luftet pussfasade.

– Bebyggelsen er bevisst planlagt med stor variasjon i volumoppbygging og høyder, for å bidra til et nedskalert prosjekt i forhold til ulik type nabobebyggelse, omkringliggende landskap, terreng og uterom. Boliganlegget trappes ned med fallende terreng, og inkluderer ulike type leiligheter, størrelser og pris, forklarer Brodtkorb.

– Det har gitt bygninger med mange sprang, vinkler og overganger. De laveste etasjene gjenspeiler seg fra blokk til blokk. Rominndelingen er ganske lik, men avspeiler hvilket plan de er i, sier Fremgård, som poengterer at den planlagte fremdriften ble fulgt.

– Med 20 måneders byggetid var det ikke mye tid å miste. Med få angrepspunkter ville det heller ikke vært lett å sette inn mer ressurser, understreker han.

De 72 leilighetene varierer i størrelse fra 53 til 128 kvadratmeter. Alle har private uteplasser på terreng, balkong, og/eller private takterrasser, her er den største på over 80 kvadratmeter. Resten av takbebyggelsen har sedumtak, unntaket er skråtakene som er kledd med zink.

Innganger til rekkebebyggelsen i vest er lagt fra tunet mellom rekkene, innganger til rekkebebyggeløsen i øst er lagt fra Rolfstangveien.

Kommunens prinsipper for Fornebus estetiske retningslinjer er fulgt. De sier at materialer og detaljer skal ha referanse til omgivelser og skal ha god kvalitet. Rekkverk, svalganger og balkonger har en lett utforming med utstrakt bruk av glass og stål. Det er lagt ressurser i utformingen av utearealene, som inviterer til fri ferdsel og gjennomgang.

Rolfsbukta Terrasse er tilknyttet fjernvarme, har vannbåren gulvvarme i baderommene og radiatorer i øvrige rom. Det tilfredsstiller kravene til energiklasse B.

Tatt vel imot

– Da prosjektet ble lagt ut for salg våren 2015, opplevde vi en svært god respons. 68 av de 72 leilighetene ble solgt den første måneden, mens de fire siste var solgt i løpet av sommeren 2016, sier Anker Lind.


Flere prosjekter