Kjell Inge Røkke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Røkke er rikest

Kjell Inge Røkke har tatt topplasseringen på listen over landets mest formuende med en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner, ifølge skattelistene.

Røkke overtar dermed plassen til Salmar-arving Gustav Witzøe (24). Aker-eieren står i skattelistene oppført med en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i 2016, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen setter den formidable formuesøkningen i sammenheng med fjorårets betydelige vekst i aksjekursen til Aker, hvor Røkke eier 67 prosent, og økningen i oljeprisen, som gir virkninger gjennom Akers eierskap i oljeselskapet Aker BP.

Tredje største skattyter

Skattelistene for fjoråret ble lagt ut på Skatteetatens nettsted onsdag morgen klokka 7. Publiseringen er strengt regulert i en egen forskrift. Du kan søke i registeret på samtlige skattytere; naboen, foreldrene, kona og samboeren, om du vil, men da må du også tåle at de du søker på, blir informert om det. Reglene for bruk og publisering av skattelistene ble innskjerpet i 2011.

Røkke sto uten skattbar inntekt i fjor, men ligger på tredjeplass over de største bidragsyterne til felleskassen med 175 millioner kroner i betalt skatt. Kim Wahl og Trond Mohn ligger på henholdsvis første- og andreplass på listen over de største skattyterne.

Andresen-søstrene høyt oppe

Hovedeier Svein Støle (55) i meglerhuset Pareto er Norges nest rikeste med en formue på 7,24 milliarder kroner, mens døtrene til Ferd-eier Johan Andresen, Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen, ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. De står begge oppført med en formue på 6,8 milliarder kroner.

Den bergenske forretningsmannen Trond Mohn runder av topp fem over Norges største formuer i fjor. Han sto oppført i skattelistene med en ligningsformue på drøyt 6,3 milliarder kroner. Han ligger dessuten som nummer to på listen over dem med høyest inntekt i fjor, med 489 millioner kroner og snaut 199 millioner kroner i betalt skatt.

Tidenes lønnsøkning

Kim Wahl fra Bærum var mannen som hadde størst inntekt i fjor, og som sannsynligvis fikk landets største «lønnsøkning». Wahl hadde en skattbar inntekt i 2017 på over 1 milliard kroner, hvilket er hele 953 millioner kroner mer enn i året før, ifølge Dagbladet.

Ifølge Bloomberg har 58-åringen siden 2004 vært styreleder og eier av investeringsselskapet Strømstangen, som blant annet baserer seg på investeringer i børsnoterte aksjer og eiendom. Mannen DN omtaler som «oppkjøpstoppen», betalte samlet 246 millioner kroner i skatt i fjor.

Einar Aas uten inntekt

Etter Wahl og Mohn følger skipsreder Fred. Olsens lillebror og kunstsamler Petter Olsen med 254 millioner kroner i inntekt, konsernsjef og eier i bedriftsrådgiverselskapet Nordpolen Holding, Espen Nordhus (187 millioner kroner) og Autostore-sjef Karl Johan Lier (snaut 186 millioner kroner).

Krafttraderen Einar Aas, som tidligere har vært på inntekts- og skattetoppen, sto helt uten skattbar inntekt i fjor. Formuen hans ble redusert fra 2,1 milliarder kroner i 2016 til 1,6 milliarder kroner i fjor.