Rokilde

Foto: Anders TøsseSykehjemmet Rokilde er totalrehabilitert og fornyet for morgendagens velferdsteknologi og beboere. Foto: Anders TøsseFornyede Rokilde er koblet sammen med nabobyggene for å skape en tettere helseklynge i Kristiansund. Gangbruer mellom byggene gjør ferdselen enklere. Foto: Anders TøsseDet totalrehabiliterte bygget er rigget for det siste innen velferdsteknologi. Foto: Anders TøsseFornyingen av Rokilde omfatter også en stor utomhusutbygging, og beboere og ansatte kan glede seg over flotte omgivelser. Foto: Anders TøsseBygget er godt tilrettelagt for eldre beboere med forskjellige behov. Foto: Anders TøsseFunksjonene i bygget er tilpasset en befolkningssammensetning i endring. Foto: Anders TøsseI første etasje av Rokilde etableres et dagsenter. Foto: Anders TøsseRokilde har fått omtrent 600 nye kvadratmeter med balkonger. Foto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders TøsseFoto: Anders Tøsse

Nylig rehabiliterte og ombygde Rokilde i Kristiansund har fått en ekstra etasje, 600 kvadratmeter med nye terrasser, fleksibel infrastruktur for moderne helseløsninger, og har blitt koblet sammen med nabobyggene for å skape en tettere helseklynge.

Fakta

Sted: Kristiansund

Prosjekttype: Totalrehabilitering Helsebygg

Bruttoareal: 8.500 kvadratmeter

Byggherre: Kristiansund kommune

Byggherreombud: COWI, Olset

Byggherreombud gjennomføring og ass. prosjektleder: Hamsto

Totalentreprenør: Betonmast Røsand

Kontraktsum uten merverdiavgift: 261 millioner kroner

ARK: Kosbergs Arkitektkontor (nå Norconsult)

LARK: Hagen Landskap

Rådgivere: RIB, RIG: WSP Norge l RIV Vent: Urd Klima l RIV Rør: Norconsult l RIBr, RIA, RIByFy: Sweco l RIE: West Elektro

Underentreprenører og leverandører: Takelementer: Kvatro l Glass: Glassmester Solbjør l Stål: Hiltula l Kjøkken: HTH l Taktekker: Icopal Tak l Lås og beslag: Låssenteret l Maler- og gulvarbeid: Malermester Jostein Skjetne l Stålarbeider: Midt Norsk Bygg og Eiendom l Himling: Modulvegger l Himlingsmontør: BS Bygg Steinkjer l Mur og flis: Murmester Mørkedal l Rørlegger: Rørlegger 1 l Ventilasjon: Urd Klima l Elektro: West Elektro l Kjerneboring/Betongsaging: NV Miljø l Kjøling: Nilsen Kulde l Trapper/rekkverk: Midthaug l Betongelementer: ElementPartner l FDV: Innovit l Fasadeelementer: Jatak Fræna l Heis: Lift-Tech l Grunnarbeid/Utomhus: Mekvik Maskin l Automasjon: GK Inneklima l Branntetting: Firesafe l Blikkenslager: Freiblikk l Riving: Norsk Saneringsservice l Sprenging: Kjell Foss l Byggvask: Renex

Sykehjemmet Rokilde i Kristiansund har blitt bygget om og bygget på for å gi kommunen et topp moderne omsorgsbygg tilpasset morgendagens teknologi og morgendagens utfordringer innen eldreomsorgen.

Nye Rokilde består av 38 leiligheter fordelt på fem etasjer, med en førsteetasje med dagaktivitetstilbud, primært for kommunens eldre beboere, en stor utendørs sansehage og gangbruer til et nærliggende sykehjem og et helsehus.

Byggestart på Rokilde var i november 2018, og bygget ble overlevert i midten av mars i år, hele tre og en halv måned før kontraktsdato. Prosjektleder for totalentreprenør Betonmast Røsand, Håvard Slatlem, forteller at godt samarbeid og tidlig involvering i prosjektet har latt dem bygge rasjonelt og effektivt.

– Vi hadde en samspillsfase som varte i et halvt år, og vi fikk god anledning til å bli kjent med prosjektet tidlig i prosessen. Det lot oss se mulighetene i prosjektet, og vi skjønte at hvis vi planla riktig, for eksempel med elementer i yttervegger og tak, kunne vi spare mye tid. Vi har hatt fokus på fremdrift, og har tatt i bruk LEAN-tankegangen i planleggingen. Vi ar også hatt god suksess med å involvere alle underentreprenører i prosessen, sier Slatlem.

Effekt av teknologien

Kontrakt for samspill ble signert i juni 2018, litt over fire måneder før gjennomføringsfasen startet. Dagfinn Storvik i byggherreombud Hamsto har ledet samspillfasen i prosjektet, og han skryter av både Kristiansund kommunes evne til å jobbe fremoverlent og fremtidsrettet og entreprenør og underentreprenørenes evne til å bruke sin kompetanse for å få til et godt prosjekt.

– Jeg må berømme Kristiansund kommune her. De har stilt krav på et tidlig stadium om hva dette prosjektet skulle være, og ikke bare med tanke på innhold, men på innhold rettet mot ansatte og brukere. Bygget er tilrettelagt for mye velferdsteknologi, og dette sitter jeg igjen med følelsen at er prosjektets største suksessfaktor, sier han.

Storvik skryter også av kommunens evne til å sammen med brukergruppene legge til rette for godt samspill på prosjektet.

– Og så kommer selvfølgelig Betonmast Røsand og deres underentreprenører inn med sine kvalifikasjoner også. Det er all grunn til å trekke frem aktørene og det persongalleriet som har gjort dette prosjektet så vellykket. Det har vært et krevende prosjekt med utfordringer rundt et gammelt bygg med lave etasjehøyder, men dette har blant annet blitt håndtert med gode digitale løsninger. Hele det strippede bygget har blitt skannet med laser, og det har gått rett inn i BIMen. Da er mulighetene langt bedre for å lykkes enn med tommestokk og nivelleringskikkert. Det er i sånne prosjekter at man virkelig drar nytte av at man bruker den beste teknologien og at alle er på samme plattform, slår han fast.

Nye høyder

Da totalentreprenøren kom til bygget, hadde byggherre Kristiansund kommune allerede revet fasade og innredning i en tidligere kontrakt, men Betonmast Røsand måtte først rive deler av råbygget før de startet bygging.

– Vi foretok grundige undersøkelser, og hadde med oss SINTEF på jobben for å sikre at bygget skal stå i minst 50 år til. Rivefasen bød ikke på noen overraskelser, sier Slatlem.

I råbyggfasen har entreprenøren etablert en ekstra etasje med skjelett av stål og med et lett elementtak på toppen. I tillegg har de bygget et heis- og trappehus med plasstøpt kjeller og prefabrikerte betongelementer fra første til femte etasje, samt et plasstøpt garasjeanlegg på bakkeplan. Ytterveggene er satt opp som elementvegger med ferdig innsatte vinduer og et areal på opp mot 25 til 30 kvadratmeter.

Elementene er heist på plass i godt vær, noe som har vært heldig på en byggeplass på et svært værutsatt punkt i den allerede vindblåste øykommunen.

To nye innbygde gangbruer lar beboere og personell reise tørrskodd over til nabobyggene, Kringsjå sykehjem og Storhaugen helsehus.

– Det har blitt en fin helseklynge, og her kan man høste driftsfordeler, sier Slatlem.

Det er etablert store terrasser i tilknytning til fellesarealene på huset.

Godt naboskap

Rokilde er bygget ut med naboene i full drift, og i tillegg til de to andre byggene i den nye helseklyngen, har også nærmeste nabo, Blåtoppen Barnehage, vært åpen gjennom hele byggeperioden.

– Til tider har vi måttet sluse barn inn gjennom byggeplassen i containertunneler, men det har gått helt knirkefritt, og det har ikke oppstått en eneste uønsket hendelse i tilknytning til barnehagen. Siden gangbruene også går over barnehagetomten, har vi i tillegg pusset opp deler av barnehagen som en del av arbeidet, sier Slatlem.

Prosjektlederen forteller at prosjektet generelt har gått som planlagt, uten en eneste fraværsskade i løpet av ett og et halvt år med bygging og med rundt 120 mann i sving samtidig på det meste.

Gode løsninger

En utfordring har vært å få plass til all nødvendig teknikk i himlingene med de eksisterende etasjehøydene i det nesten 40 år gamle bygget, men Slatlem forteller at de har greid å finne gode løsninger på alle utfordringer i forbindelse med totalrehabiliteringen av bygget.

– Vi er kjempefornøyde med dette prosjektet. Vi har hatt en fin dialog med byggherre og alle våre samarbeidspartnere, unngått konflikter, og vi har rett og slett hatt det kjekt på jobb. Vi har fått fokusere på det som skulle bygges i stedet for å ri kjepphester. Slikt baserer seg på god dialog og gjensidig tillit, sier han.

Betonmast Røsand har, i tillegg til byggeplassledelsen, hatt tømrer- og betongfaget på prosjektet. Slatlem forteller at de har oppnådd en sorteringsgrad på rundt 90 prosent.

– Vi har tradisjonelt høy sorteringsgrad i prosjektene våre, så dette var ren rutine og tett oppfølging av underentreprenørene våre, sier han.

Komplett bygg

Helse- og omsorgsfaglig prosjektleder for Kristiansund kommune Anni Merete Jensen, som har ledet prosjektet fra byggherres side sammen med kollega, byggansvarlig prosjektleder Dagfinn Jarp, forteller at kommunen er godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med totalentreprenør Betonmast Røsand, og at de ved overlevering også er godt fornøyde med bygget de har fått.

– Totalentreprenør og deres underentreprenører har vært veldig på med å foreslå løsninger. For eksempel har rørlegger kommet med flere konstruktive løsningsforslag. Vi føler vi har fått et veldig komplett bygg, med flere flotte fellesarealer som åpner for positiv og sosial samhandling både utvendig og innvendig. Vi oppfatter også Betonmast Røsand som en seriøs aktør som vil følge opp underveis hvis det skulle dukke opp noe etter overlevering, sier Jensen.

Hun vedgår at det til tider har vært utfordrende for en byråkratisk organisasjon å holde følge med den raske utbyggingen som Betonmast har lagt opp til på Rokilde. Hun understreker også at de har hatt god hjelp på prosjektet, blant annet av prosjektleder i tidlig fase, Bjarne Sandvik, som sammen med flere dyktige fagpersoner i kommunen har lagt et godt grunnlag, og ikke minst byggherreombud Per Dagfinn Fagerli, som også hadde personlig erfaring fra da gamle Rokilde ble bygget på begynnelsen av 80-tallet.

– Vi har følt oss veldig trygge. Etter planen skal de første kommunale tjenesteområdene flytte inn før sommeren, men nå kan det selvfølgelig bli endringer i planene på grunn av smittesituasjonen i Norge. Uansett programmeres bygget i disse dager. Det er et teknologisk avansert bygg som er bygget ut for både stabile og innovative løsninger innen velferdsteknologi. Dette vet vi at vi kommer til å trenge i fremtiden, ettersom vi kommer til å mangle helsepersonell, sier Jensen.

Da vil nye Rokilde være en svært verdifull ressurs for kommunen.