Illustrasjonsfoto.

Rogaland fylkeskommune har lyst ut to store driftskontrakter

Rogaland fylkeskommune har lyst ut kontrakter på drift og vedlikehold av fylkesveier i åtte kommuner i fylket.

Det opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

- Dette er de to første kontraktene som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier, opplyser Ann Mari Sandvin Hardeland og Eivind Stangeland, som begge er seksjonsledere på drift og vedlikehold i Rogaland fylkeskommune og som har ansvar for hver sin kontrakt.

Høgsfjordkontrakten er en av kontraktene som nå er lyst ut. Den omfatter fylkesveier i kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Veinettet er rundt 433 kilometer, pluss cirka 21 kilometer gang- og sykkelveier, opplyser Rogaland fylkeskommunen.

Den andre drift- og vedlikeholdskontrakten som er lyst ut er Indre Ryfylke-kontrakten. Den gjelder fylkesveier i kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang i Vestland fylke, og omfatter totalt 444 kilometer vei, pluss 34 kilometer gang- og sykkelveier.