Konsernsjef Ståle Rød er godt fornøyd med utviklingen i Skanska Norge.

Rød: - Godt fornøyd med utviklingen i Skanska Norge

Skanska-konsernet har nå avsluttet gjennomføringen av businessplanen som ble initiert i 2016. I Norge kan konsernsjef Ståle Rød se tilbake på en solid utvikling for selskapet, og han er spesielt godt fornøyd med fjoråret.

Skanska kunne nylig presentere fjorårstallene for konsernet. Her kommer det ikke frem egne tall for den norske delen av virksomheten, men Rød forteller at Skanska Norge går godt.

– Vi har hatt en positiv trend over tid. Det gode utviklingsarbeidet startet tilbake i 2010, og vi har siden bygd stein for stein for å skape et solid fundament. I 2016 startet den nye businessplanen for konsernet, noe vi også har fulgt godt opp her i Norge. og vi har i løpet av denne perioden hatt en god reise. Nå kan vi høste av det gode arbeidet som er lagt ned, samtidig som vi hele tiden strekker oss for å utvikle selskapet videre, sier Rød, som har sittet i lederstolen i selskapet siden 2013 – og dermed hatt det øverste ansvaret for den norske virksomheten gjennom hele den siste femårsplanen.

Rekordhøy ordrereserve
Ved årsskiftet kunne de notere seg for en rekordhøy ordrereserve, som ligger på over 20 milliarder kroner.

– Vi har den senere tiden sikret oss flere store kontrakter, ikke minst innen anlegg. Også innen bygg har vi lyktes godt og har flere spennende prosjekter på gang, legger han til.

Rød forteller om en meget god stemning i selskapet.

– Det er alltid gøy å kunne vise til gode resultater. Ikke minst er vi stolte over hva vi har fått til på HMS-siden. Vi har hatt en god utvikling innen H1-tallene, som ligger på 0,66 for 2020. Vi hadde blant annet fem måneder i fjor uten fraværsskader, legger han til.

Fornøyd med bunnlinjen
Rød har ikke mulighet til å komme med så mange konkrete opplysninger rundt resultatet, men kan røpe såpass at de for 2020 kunne levere tidenes beste bunnlinje for den norske virksomheten.

Omsetningen skal ligge på noenlunde samme nivå som i 2019, da Skanska Norge etter det Byggeindustrien kan lese ut fra Brønnøysundregisteret omsatte for cirka 16 milliarder kroner og hadde en bunnlinje på like over milliarden.

– Vi hadde i fjor en noe lavere omsetning enn året før, men bunnlinjen samlet sett var bedre, så vi har aldri tjent mer, sier Rød.

Spesielt skal fjerde kvartal ha vært solid for selskapet, med en margin de ikke tidligere har kunnet vise til. Han peker på at anleggsvirksomheten var enheten som leverte best i 2020.

– De har levert godt over lang tid, men også eiendomsenheten gjør det veldig bra med solide resultater de siste årene. Dessuten har vi flere spesialselskaper som kan vise til gode resultater, som UCO og Skanska Husfabrikken. Innen byggvirksomheten har totalresultatet ikke vært like godt det siste året, noe som skyldes et par enkeltprosjekter som har trukket resultatet ned. Disse er nå ferdigstilt, og det ser bra ut også innen denne delen av selskapet, sier Rød.

Han forteller at 2021 ser lovende ut, og utsiktene mot 2022 skal vise en ytterligere vekstmulighet.

– Vi har en god portefølje nå, med en høy ordreinngang. Vi har større fart inn mot 2021 enn vi hadde ved inngangen til 2020, legger han til.

Stort kommunikasjonsarbeid
Rød og resten av ledelsen er nå i ferd med å kommunisere både resultatene fra den siste femårsplanen, fjoråret og veien videre for selskapet, ut til alle de ansatte.

Dette skjer gjennom digitale plattformer, og de legger store ressurser i dette arbeidet.

– Kommunikasjonen internt i konsernet er veldig viktig. Vi ser både på hva som er bra og hva som kan forbedres. Vi er preget av en stor åpenhet rundt våre resultater internt. Det er og har vært viktig for selskapet for å knytte oss alle tettere sammen og bygge hverandre opp til en felles innsats videre. Dette er spesielt viktig i tiden vi nå er inne i, og jeg ser frem til å kunne fortelle alle våre rundt 3.800 ansatte mer om våre resultater og planer for fremtiden, sier Rød.

Han sier det er god stemning i selskapet for tiden, og selv om koronapandemien setter begrensninger på hvordan de kan kommunisere og møte hverandre, har de hele tiden lagt store ressurser i å opprette gode digitale møteplasser.

– Vi har klart å holde hjulene godt i gang gjennom hele denne perioden, og de ansatte har virkelig stått på. Men vi merker nå at det er en viss koronatretthet noen steder, så vi håper snart å kunne komme over i en mer normalisert hverdag igjen, slik at vi i større grad skal kunne møtes ansikt til ansikt, sier han.

Nå er konsernet i gang med å meisle ut businessplanen for de neste tre årene. Denne skal lanseres i fjerde kvartal i år.

– Dette skal bli spennende, og vi ser frem til å utvikle selskapets vei i Norge videre fremover, med slagordet «Vi vil mer», forteller Rød.