Posten Norge AS tester ut en selvkjørende roboter på Aker brygge. Automatiserte kjøretøy, som fortausroboter, kan være framtiden for varelevering, ifølge TØI, men veien dit er fortsatt lang. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB
Posten Norge AS tester ut en selvkjørende roboter på Aker brygge. Automatiserte kjøretøy, som fortausroboter, kan være framtiden for varelevering, ifølge TØI, men veien dit er fortsatt lang. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Roboter kan være framtiden for varelevering i Norge

Automatiserte kjøretøy, som fortausroboter, kan være framtiden for varelevering. Men veien dit er fortsatt lang, ifølge en ny rapport.

– Generelt vil det være behov for tilstedeværelse av mennesker i systemet for varelevering en lang tid framover, heter det i en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Ideen er at varelevering med automatiserte kjøretøy vil være både mer effektiv, trafikksikkert og miljøvennlig på sikt. Det er da snakk om varelevering i byer med for eksempel fortausroboter, følgeroboter, kjøretøy for bruk på veier med lav hastighet og kjøretøy for bruk på veier med høy hastighet.

Men begrenset kjøretøyteknologi, manglende automatisering av omkringliggende systemer og begrensninger knyttet til fjernstyring betyr at automatiserte kjøretøy i dag kun kan benyttes på enkle bruksområder under visse lys- og værforhold.

Det mest sannsynlige bruksområdet vil være levering av mindre varer på lav hastighet med fortausroboter, transport langs ukompliserte strekninger mellom terminaler og bruk av følgeroboter for å øke sjåførens kapasitet.

I tillegg kan levering med luftfronter fra byterminaler over ubefolkede områder være aktuelt, ifølge TØI. Statens vegvesen og andre offentlige aktører kan ha en viktig rolle i å sikre at implementering av teknologien skjer i tråd med gitte samfunnsmål.