<p>Byrådsleder Raymond Johansen fikk kyndig veiledning fra maskinleverandøren da han kunne markere rivestart for Oslos nye storbylegevakt ved Aker sykehus.</p>Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) administrerende direktør Tore Fredriksen i Omsorgsbygg, og konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Ståle Rød, Skanska, byrådsleder Raymond Johansen, og byråd Tone Tellevik Dahl satte igang startskuddet for rivingen av to gamle bygninger ved Aker sykehus. Foto: Svanhild BlakstadTor Hoel, prosjektdirektør for Oslo storbylegevakt. Foto: Svanhild BlakstadRandi Lekanger, miljøsjef i Skanska, og prosjektleder Egil Wahl, ÅF Advansia/Omsorgsbygg. Foto: Svanhild BlakstadFra rivestart ny storbylegevakt i Oslo, ved Akers sykehus. Foto: Svanhild BlakstadDet var mange som var kommet for å overvære rivestart på tomta til det som skal bli Oslos nye storbylegevakt. Foto: Svanhild BlakstadNasta skal levere mange av de elektriske maskinene som skal brukes på prosjektet. Foto: Svanhild BlakstadEn rekke ansatte ved Oslo universtetssykehus og legevakten overvar rivestarten for ny storbylegevakt i Oslo: Foto: Svanhild BlakstadKonsernsjef Ståle Rød i Skanska fikk teste den nye elektriske liften som skal brukes på prosjektet. Foto: Svanhild BlakstadSkanskas konsernsjef Ståle Rød. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

Rivestart for Oslos nye storbylegevakt

Onsdag var det rivestart på Oslos nye storbylegevakt, som skal koste tre milliarder kroner når den står ferdig våren 2023.

Det var byrådsleder Raymond Johansen som tok spakene fatt da han i en splitter ny elektrisk gravemaskin kunne startet rivingen ved plukke ned et skilt fra fasaden på ett av de gamle byggene ved Aker sykehus.

Nybygget vil romme 26.000 kvadratmeter og et underjordisk P-hus på ca 4.400 kvadratmeter.

Høye miljøambisjoner

Storbylegevakten skal bygges som passivhus med ambisjon om plusshus, og skal sertifiseres etter BREEAM Excellent. Byggeplassen skal være fossilfri og i henhold til Oslo kommunes strenge miljøkrav.

Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, og ÅF Advansia er prosjektstyrer. Skanska er valgt som entreprenør og COWI er med som rådgivende ingeniør. Nordic — Office of Architecture har tegnet det nye bygget.

Det var en svært fornøyd byrådsleder som i sin tale til de mange fremmøtte kunne slå fast at dette var stor dag.

– Dette er en merkedag som vi har ventet lenge på. Lokalene til dagens legevakt i Storgata er til dels fra 1800-tallet, så dette bygget ønsker vi svært velkommen. Men like viktig som bygget er tjenestene vi skal tilby herfra, og de bygger på all den gode erfaringen og kompetansen fra dagens legevakt. Her skal det være et døgnåpent akuttilbud, med legetjenester, tannbehandling og operasjonsstuer. Vi ser også frem til å videreføre det gode samarbeidet vi lenge har hatt med Oslo Universitetssykehus, sier Johansen.

Samarbeidsmodell

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska er på sin side svært tilfreds med at entreprenøren skal bygge et så viktig bygg for Oslos stadig voksende befolkning.

- Vi ser frem til at vi kan starte å bygge på nyåret, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

– Dette er et veldig spennende og interessant prosjekt, først og fremst fordi det har en gjennomføringsmodell som innebærer at vi sammen med kunde og rådgiver får brukt den komplementære kompetansen til å bygge den beste storbylegevakten i Norge, sier han til Byggeindustrien.

Prosjektet gjennomføres i en samarbeidsmodell mellom entreprenør og byggherre.

– Vi er veldig glade for at vi nå endelig kan komme i gang med å bygge på dette prosjektet som vi har jobbet så lenge med. Det er et veldig givende samarbeid, og på en arena hvor vi får vist hva vi er gode til. Det har vi gjort så langt i samspill, og det skal vi fortsette med, sier Rød.

Han påpeker at det også at det er en rekke nyvinninger på maskinsiden som elektriske gravere, hjullastere og mindre utstyr som som skal benyttes under byggingen i tråd med målet om en utslippsfri byggeplass.

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester. Storbylegevakten planlegges med 24 senger på observasjonspost og 15 senger på 5-døgnpost, i tillegg til 7 operasjonsstuer og 14 oppvåkingsplasser, 9 triagerom, 10 samtalerom og ca. 100 undersøkelse/behandlingsplasser samt 8 radiologiske diagnostikkrom.