Risikoleder

Implenia er den ledende leverandøren av bygg- og anleggstjenester i Sveits med over 10.000 ansatte i Europa. I Norge har vi spisset oss med unik spesialkompetanse på komplekse infrastrukturprosjekter innen tunnel, bru og betong. Det gir resultater, og vi er i sterk vekst! Vi er mer enn 650 uformelle og entusiastiske fagpersoner, stolte av de utfordrende og komplekse oppgavene vi løser i fellesskap. Vi har hovedkontor på Lysaker i Oslo, og har store pågående samferdselsprosjekter over hele landet. Blant annet bygger vi sammen med vår samarbeidspartner Stangeland Maskin E03 Boknafjordtunnelen, som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I Oslo-området pågår tunnelarbeider for Fornebubanen, med entreprise mellom Lysaker og Fornebu (K2A) og mellom Skøyen og Vækerø (K2D). Vi bygger også det som skal bli Norges lengste jernbanebru ved Mjøsa – Tangenvika jernbanebru KS-2 for Bane NOR.

FirmaImplenia Norge
FylkeOslo, Akershus, Viken
StedLysaker
Søknadsfrist07.01.2024

Vil du lede Implenias arbeid innen risiko? Implenia Norge søker risikoleder til en helt ny stilling som skal sikre kvalitet i alle ledd.

Den mangeårige kompetansen og erfaringen til et tradisjonelt entreprenørselskap i kombinasjon med fokus på digitalisering og ledende teknologi, gjør det mulig for Implenia å levere fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Vi verdsetter initiativ og kan tilby muligheter for medvirkning i en organisasjon med rask omstillingsevne. Implenia er stadig ute etter å utvikle og styrke kompetansen i organisasjonen for å være en ledende entreprenør i bransjen og for å kunne levere etter god kvalitet til våre kunder.

Er du ute etter nye utfordringer, full av pågangsmot og ønsker å jobbe sammen mot felles løsninger, er det kanskje deg vi ser etter!

Implenias kvalitetsavdeling er i vekst og nå skal vi ytterligere forsterke teamet med en engasjert medarbeider. Vi er ute etter en person med spisskompetanse innen risikostyring – kanskje du er den vi er på utkikk etter?

Implenia ser etter en risikoleder for selskapet. Dette er en nyopprettet stilling der det er muligheter for å forme arbeidet og utvikle risikoledelse som konsept i Implenia. Du vil ha det overordnede ansvaret for å jobbe med risikostyring og implementere det som en del av vårt ledelsessystem. Stillingen er en nøkkelrolle som skal sørge for at organisasjonen etterlever standarder for risikoledelse og rådgi kollegaer i dette arbeidet. Som risikoleder vil du jobbe sentralt fra vårt hovedkontor på Lysaker, samtidig som reising til våre prosjekter ved behov må medregnes.

Er du ansvarsbevisst og glad i å løse utfordrende oppgaver i fellesskap?

I stillingen vil du ha ansvar for å vurdere, identifisere og administrere risikofaktorer som kan påvirke våre anleggsprosjekter og organisasjonens mål. Du vil hjelpe oss med å minimere potensielle risikoer og styrke muligheter. Du vil jobbe kontinuerlig med endringsledelse og innovasjon, samt implementering av nye digitale verktøy, systemer og løsninger. Som riskoleder hos oss vil du bygge fagekspertise innen et fagnettverk der kvalitetsressurser utveksler erfaringer på tvers av prosjektene. Ettersom det er en nyopprettet stilling, vil du også utvikle og utarbeide standarder og prosedyrer for dette arbeidet sammen med vår kvalitetssjef.

I denne rollen er det essensielt å ha en menneskeorientert tilnærming der du lytter til dine kollegaer og finner løsninger i fellesskap for å skape gode resultater.

Arbeidsoppgaver

Risikovurdering og -identifikasjon:

 • Identifisere og analysere potensielle risikofaktorer
 • Vurdere sannsynligheten og innvirkningen av hver risikofaktor på prosjektene.

Risikostyring:

 • Utvikle og implementere strategier og retningslinjer for å håndtere risikoer.
 • Koordinere risikoreduksjonstiltak og overvåke effektiviteten av disse tiltakene.
 • Bidra til utarbeidelse av prosjektbudsjett og tidsplaner med risikoreserver.
 • Utarbeide risikorapporter og presentere dem for ledelsen og andre interessenter.

Kontroll og overvåkning:

 • Implementere og opprettholde effektive kontrollsystemer for å minimere risiko.
 • Overvåke og vurdere organisasjonens etterlevelse av risikoretningslinjer og -prosedyrer.

Opplæring og bevissthet:

 • Gi opplæring og veiledning til ansatte og ledelsen om risikostyring og viktigheten av å forstå og håndtere risiko.

Kommunikasjon og samarbeid:

 • Samarbeide med andre avdelinger for å integrere risikostyring i organisasjonens beslutningsprosesser.
 • Kommunisere jevnlig med ledelsen om statusen til risikostyringsaktiviteter.

Slik får du det hos oss

Som en del av kvalitetsavdelingen i Implenia vil du bli en del av en sammensveiset gruppe med en solid dose kompetanse og godt humør. Kvalitetsavdelingen er knutepunktet til alle fag og er organisert med én kvalitetssjef, samt flere kvalitetsledere og kvalitetsingeniører fordelt på prosjektene. Kvalitet jobber innen alle faser fra tilbud til oppstart, utførelse og ferdigstillelse av prosjekter.

Hos Implenia vil du finne en arbeidsplass med gode kollegaer og jordnær arbeidskultur. Du får en spennende og utfordrende stilling i et firma i vekst, hvor ingen dager er like, og du får bli med å bygge viktige samfunnsoppdrag. Vi satser på utvikling og løpende oppdatering innen fagområdene. Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og en sunn bedriftskultur med ordnede arbeidsforhold. Hos Implenia verdsetter vi mangfold. Vår rekrutteringsprosess er derfor rettet mot å fremme likeverd og inkludering.

Er dette deg?

 • Du har bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag, byggteknikk, prosjektledelse og risikostyring eller relaterte felt
 • Relevant arbeidserfaring innen anleggsbransjen og risikostyring
 • Kunnskap om bransjestandarder og beste praksis for risikostyring
 • Evne til å bruke risikostyringsverktøy og programvare
 • Sterke analytiske ferdigheter og god forståelse for byggeprosessene
 • God problemløsningskompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og som en del av et team

Hvis du kjenner deg igjen i beskrivelsen ovenfor, håper vi å motta din søknad.

Vi oppfordrer deg til å sende med eventuelle vitnemål, kompetansebevis og annen relevant kompetansedokumentasjon.

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen

Kvalitetssjef
Christian Schmidt
+47 904 08 171/ christian.schmidt@implenia.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: