Under testen ble det også gjort forsøk med røyk og pyrotekniske installasjoner i samarbeid med Asker kommune og Frisk Asker for å se om dette hadde innvirkning på de tekniske anleggene. Foto: Backe
Under testen ble det også gjort forsøk med røyk og pyrotekniske installasjoner i samarbeid med Asker kommune og Frisk Asker for å se om dette hadde innvirkning på de tekniske anleggene. Foto: Backe

Risenga Ishall besto kamptest

I forrige uke testet Backe og Energima Frisk Askers nye ishall, og Risenga Ishall besto kampsimuleringen og testene de utførte.

Den nye ishallen skal stå klar i desember og entreprenøren Backe Stor-Oslo kjører nå de siste testene av det tekniske anlegget. 10. november ble det gjennomført en simulering av kampsituasjon med 3.500 tilskuere som en kvalitetssikring av det tekniske anlegget, forteller entreprenøren i en pressemelding.

- Torsdag 21. oktober hadde vi fullskalatest på sikkerhet som går på person- og rømningssikkerhet. Vi har samtidig testet klimasystemene, hvor hensikten har vært å klargjøre anleggene til testen 10. november for å verifisere at hallen virker som den skal i den situasjonen den er bygget for – kamp med tilskuere. Testene har vi gjort sammen med våre samarbeidspartnere i prosjektet; Energima, NTI, Arkel og SRO. Dagens «kamp» var en vellykket gjennomføring og ga oss, Frisk Asker og Asker kommune det svaret vi ønsket og trygger vår leveranse før overlevering og etterfølgende prøvedrift, sier Gorm Jensen, fagansvarlig for ITB i Backe Stor-Oslo i meldingen.

Testen ble gjennomført av Backe og Energima, og ble gjennomført med varmeovner og befuktere, og kan plasseres noe mellom en fullskalatest og en ytelsestest.

- Fuktighet og varme ble skrudd på ganske raskt for å simulere en kampsituasjon, og vise at anlegget håndterer varmen og fuktigheten, og fungerer som det skal. Vi har i vår test lagt til grunn cirka 350 kW varme og cirka 150 kilo(liter) vann pr time som fordampes, for å simulere 3500 tilskuere i hallen, skriver de i meldingen.

Testen ble utført i tett samarbeid med byggherre Asker kommune og deres representanter. Kommunens driftsorganisasjon var også involvert og benyttet anledningen til å enøk-teste anleggene med lave luftmengder. Under testen ble det også gjort forsøk med røyk og pyrotekniske installasjoner i samarbeid med Asker kommune og Frisk Asker for å se om dette hadde innvirkning på de tekniske anleggene.

Backe Stor-Oslo skriver i meldingen at de i løpet av de siste månedene har gjennomført flere tester basert på metoder beskrevet i standard for Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6450.