Risabygget

Risabygget

Risabygget

Sted: Nærbø

Total entreprisekostnad: Ca 34 millioner kroner

Bruttoareal: 6.800 kvadratmeter

Prosjekttype: Nybygg

Byggherre: Risabygget

Arkitekt: Arkitektkontoret IHT

Totalentreprenør: Entreprenørfirma Kvia

Rådgivere: Betong: Boye & Waage & Co

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Risa - Fundament-/betongarbeider: Entreprenørfirma Kvia - Tømrerarbeider: Entreprenørfirma Kvia - Betongelementer: AS Betong - Stålarbeid: SL Mekaniske - Elektro: Kverneland El l - Anleggsgartner: Bjørns Hage og Anlegg - Ventilasjon: Urd Klima - Porter og utv dører: Hauck dør port service - Vindu: Time Aluminium - Taktekking: Icopal tak - Traverskraner: Certex - Bilvaskesystem: Kärcher - Strømtilførsel til bygg: Jæren Everk KF - Fjernvarme: Jæren Fjernvarme - Malearbeid: Madland & Bjørheim - EU løp: VIS Rogaland - Gass: RPT gass - Rørlegger: Rørlegger Team - Mur- og flisarbeider: Waldeland & Varhaug

Brødrene Risa-konsernets nye kontor- og verkstedsbygg på Nærbø inneholder mange smarte og praktiske løsninger.

Bygget har fire fløyer ut fra en kjerne som inneholder resepsjon, kantine, sjefskontor, styrerom og møtesal.

To av de fire fløyene inneholder kontorer, den tredje verksteder og den fjerde vaskehaller og lager. Fløyene kan enkelt utvides. Kontordelen er på 3.400 kvadratmeter, verksteddelen og vaske- og lagerdelen har grunnflater på henholdsvis 1.640 og 1.340 kvadratmeter.

Bygget er tegnet av arkitekt Ingunn Aarrestad i Arkitektkontoret IHT og ført opp i totalentreprise av Entreprenørfirma Kvia. Risa har selv stått for grunnarbeid og utomhusarbeid, og har fått levert betongelementer fra AS Betong som er en del av Risa-konsernet. Kvias totalentreprise har vært på 34 millioner kroner eksl mva (grunnarbeid og elementer er utenom). Byggearbeidene startet 15. november i 2006, og bygget stod ferdig i august i år. Tiltakshaver er Risabygget AS.

Bærende konstruksjon er i betong. Takene er flate. Verksted og vaske-/lagerdel har fasader i malt betong, mens kontordelene har fasader i polerte, svarte betongelementer.


Flere prosjekter