Erlend Fiskum (til høyre) gikk nylig inn i toppledelsen som direktør for Risas satsing på samferdsel. Ressursleder Kato Risa har flere tiårs erfaring fra Risa. Sammen med direktør for energi og industri, Kjell Skjølingstad og administrerende direktør Trond V. Tvedt peker nå toppledelsen ut den videre kursen for Risa.

Risa rigger seg for store prosjekt

Risa tilpasser hele organisasjonen for større jobber og nye markeder. 

 - Risa er i en spennende utvikling. Med utgangspunkt i en snart 70 år lang historie på Nærbø har Risa de senere årene etablert en nasjonal posisjon innenfor deler av anleggsmarkedet. Oppdragene våre har stor spennvidde og vi er til stede i områder der vi ikke har vært før. Vi rigger nå Risa for videre utvikling og jobber målbevisst med en klar strategi i bunn. Dette er et arbeid som involverer og berører de aller fleste ansatte, og der målet er å styrke posisjonen der vi ønsker å være, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt.

- Risa har satt som må å være en fleksibel leverandør som er til stede i hele Norge innenfor bestemte forretningsområder. Samtidig styrker organisasjonen kompetansen på risikostyring, lønnsomhet og strategi. Målet er å være totalentreprenør i større, komplekse og ofte også mer krevende oppdrag.

Et av våre viktigste konkurransefortrinn skal være evne til å styre prosjektene på en måte som gavner både oppdragsgiver og oss selv, sier utdyper Tvedt.

For å lykkes med disse ambisjonene omorganiserer de nå hele virksomheten.

- Fra i dag er prosjektene de sentrale enhetene i organisasjonen. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å bygge Risa som en kunnskapsbedrift. Nye markeder og store prosjekt krever en bredt sammensatt kompetanse, fremhever Tvedt.

Risa setter nå inn kreftene på å implementere den nye organisasjonsmodellen.

- For meg er dette det beste fra to verdener. For det første bygger vi videre på en lang tradisjon der gode jærske verdier suppleres med ny og moderne kunnskap. Vi har laget en «eksportartikkel» som gjør oss attraktive i nye markeder og nye steder i landet. At Risa fikk tilliten til å bygge ut en av Nord-Norges største vindparker er stort – ikke bare for meg men også for alle ansatte. Vi snakker om kombinasjonen av kvalitet, arbeidsmoral og god styring. Nå setter vi det hele inn i en modell der vi skal ta flere store prosjekt. I praksis betyr det at vi sikter mot enda mer solid drift, noe som igjen betyr tryggere og flere arbeidsplasser. Målet er å vinne store prosjekt samtidig som vi sikrer god inntjening og økonomisk soliditet. I praksis betyr det at vi planlegger for en kontrollert utvikling gjennom flere år der prosjektene er helt sentrale, framhever, forteller eier Bjørn Risa.