Risa lavest på E134 i Ølen

Av fem tilbydere er Risa lavest på gang- og sykkelvei på E134 Ølen – Ølensvåg i Vindafjord kommune.

Med tilbudssummen 75.535.530 kroner er Risa knappe tre millioner kroner lavere enn Bertelsen & Garpestads 78.508.913 kroner på E134-strekningen.

Vassbakk & Stol følger med 80.406.426,70 kroner, deretter Mesta med 90.526.489 kroner, og Bjarne Nordtvedts tilbud lyder 99.255.481 kroner.

Prosjektet omfatter omtrent 3,3 kilometer gang- og sykkelvei mellom Ølen og Ølensvåg i Vindafjord kommune. Veien ligger på sørsiden av E134 på hele strekningen, og skal ha en normal planeringsbredde på 3,5 meter inkludert skulder.

Noen steder skal veien kombineres med adkomstvei til private eiendommer. Disse stedene er bredden økt til 4,0 meter. Anlegget ligger flere steder tett på boligeiendommer på strekningen.

Flere betongkonstruksjoner inngår i anlegget. Blant annet to underganger og ei bru. I entreprisen inngår også etablering av spillvannsanlegg for kommunen, vannledning for Ølen Vassverk og kabler for ulike etater.