Illustrasjonsfoto: Risa-gruppen.
Illustrasjonsfoto: Risa-gruppen. Risa-gruppen.

Risa inngår tariffavtale

Anleggsoverenskomst for maskinentreprenører (NAF/MEF) ble gjort gjeldende for Risa AS fra 24. mai.

Hovedtillitsvalgt i Risa , Odd Dysjaland, sier i en pressemelding at han er imponert over iveren de ansatte har vist for å organisere seg og er glad for at de ansatte i Risa AS nå kan få nyte godt av godene som følger med en tariffavtale.

Personsjef Torill Sigurdsen legger i meldingen til at dette vil gi større muligheter for fleksible arbeidstidsordninger, forenkle arbeidet med å følge opp regelverk og gjøre oss mer attraktive som arbeidsplass. Hun mener og vil bidra til å gi Risa et kvalitetsstempel og gjøre bedriften mer konkurransedyktig.

- Vi feirer 75 år i år og jeg syns det er kjekt å kunne markere det med å få opprettet en tariffavtale. Den vil være med på å forme Risa de neste 75 årene. Det er mye hardt fysisk arbeid i bransjen vår som kan gi slitasje over tid. Nå får de ansatte mulighet til å gå av med AFP ved fylte 62 år om de ønsker det eller om helsa skranter. Men selvsagt håper jeg at alle ansatte skal stå lengst mulig i arbeid fremdeles, sier daglig leder og eier Bjørn Risa i meldingen.

LO-leder, Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb sender følgende hilsen til Risa AS:

«Dette er veldig gode nyheter for de ansatte i Risa AS. Jeg er imponert over hvor raskt denne tariffavtalen har kommet på plass. Fra initiativet først ble tatt, til avtalen er i boks har det bare gått noen måneder. Det viser at der det er vilje, får vi det til. Her har Arbeidsmannsforbundet, MEF og bedriften gjort en bra jobb».