Risa bygger første strekning av Sykkelstamvegen

Risa AS leverte det lågaste tilbodet på å bygge den første strekninga av Sykkelstamvegen, mellom Asser Jåttensvei og Oalsgata i Rogaland.

Seks firma gav tilbod då prosjektet blei lyst ut før sommaren. Risa AS hadde det lågaste tilbodet, på i overkant av 293,6 millionar kroner.

– Vi gleder oss til å kome i gang med arbeidet. Vi håpar på å signere kontrakt med Risa AS på første etappe mellom Asser Jåttens vei og Sandnes grense før vi tar ferie, slik at vi kan starte bygging i august/september, seier prosjektleiar i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy til vegvesen.no.

- Dette er godt nytt for oss på flere måter. Risa har i dag flere store oppdrag rundt om i landet, fra Troms til Agderfylkene. Nå har vi vunnet et stort oppdrag i det som mange vil betrakte som selve kjerneområdet vårt, nemlig Nord-Jæren. Nå får vi en fin balanse mellom såkalte reiseprosjekt og prosjekt i vårt opprinnelige nærområde. Dette er viktig av mange grunner, ikke minst er det godt for våre ansatte at vi også vinner attraktive jobber i Rogaland, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt.

For Risa er jobben med Sykkelstamveien også en del av selskapets satsing på det grønne skiftet. 

- Risa har fra før vist at selskapet ønsker å posisjonere seg i tet når det gjelder miljøvennlige løsninger i egen drift. I tillegg er det viktig å delta ved bygging av bærekraftig

infrastruktur. Vi er allerede en stor aktør innen utbygging av vindkraft. Sykkelstamveien er en viktig del av et nytt og miljøvennlig transportnett i forbindelse med den såkalte Bypakken. Dette er en jobb vi er stolt av å få lov å være med på og som vil bidra til mer miljøvennlige transportløsninger i hele Stavanger-regionen, sier Risa-direktøren som gleder seg til oppstarten i september.

Strekninga skal vere ferdig i 2020.

Sykkelstamvegen er eit pionerprosjekt for ein høgstandard sykkelveg mellom Stavanger og Sandnes, med mål om å overføre arbeidsreiser frå personbil til sykkel. Sykkelstamvegen skal vere ein effektiv og trafikksikker veg for syklistar.