Ringve Park

Picasa

En hel liten trøndersk kommune hadde fått plass i ett av Trondheims nyeste byggeprosjekt, Ringve Park på Lade. Nærmeste nabo er det kjente Ringve Museum og Ringve gård der den russiskfødte musikkelskeren Victoria Bachke i sin tid regjerte.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Bolig

Byggherre: Heimdal Bolig

Areal: 17.037 kvadratmeter (BRA)

Kostnad: 450 millioner kroner (eks. mva.)

Totalentreprenør: Backe Trondheim

Arkitekt: Voll Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult Solem Arkitektur

Rådgivere: RIB: Harboe og Leganger l RIE: Totaltek l RIGeo og RIV: Rambøll (RIV for Oras) l RIBr: Tekøk Rådgivning l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RI Miljøgeologi: Multiconsult l RiByFy: Asplan Viak l RIVA: ViaNova Trondheim

Underentreprenører og underleverandører: Rør og ventilasjon: Oras l Elektro: Totaltek l Graving: Lars Høyem l Kjøkken, badeinnredning og garderobe: HTH l Baderomskabiner: Boxen l Anleggsgartner/ utomhus: Din Gårdsplass l Mur/puss/flis: Ragnar Skånøy l Branntetting og ståldører: RH Prosjekt l Taktekker: MembranTak l Heis: StarLift l Innglassing/rekkverk: Profil-Fasade l Blikkenslager: Mesterblikk l Maler: Rosenborg Malerteam l Lås og beslag: Beslag-Consult l Ytterveggselementer: Optimera l Vindu: Lian Trevarefabrikk l Stål: Trondheim Stål l Råbygg, betongelementer: Con-Form

Det er Backe Trondheim AS som har stått for den store utbyggingen til 450 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift). Dette er for tiden et av de største enkeltprosjekter på boligsiden i Trondheim, der det for tiden bugner av store byggeprosjekt.

Sørsiden av gaten Lade Allé der Ringve Museum ligger, var inntil få år siden preget av næringsbygg. Nå er de fleste av dem forsvunnet. I stedet kommer flere store boligprosjekt. Ringve Park er det første. Der det kjente Aunes Kunstforlag (blant landets største produsenter av prospektkort) og det store engrosfirmaet Maske tidligere holdt til, er det nå vokst opp en hel «landsby» med om lag 500 innbyggere.

Heimdal Bolig, som er blant de store boligutbyggerne i Trondheim, kjøpte den aktuelle tomten i 2012. Kunstforlaget og deler av Maskes store lagerhall ble revet. Den jobben stod rivningsekspertene i AF Gruppen for. Voll arkitekter i Trondheim utarbeidet forslaget til Ringve Park som skulle inneholde ikke mindre enn 256 leiligheter fordelt på ni ulike bygg, noen på fire, og andre på seks etasjer, og med store og innholdsrike uterom. Ikke minst det siste var viktig for utbygger Heimdal Bolig, som ikke minst hadde i tankene den fredede Ringve Gård som nær nabo. Det gjaldt å innpasse det nye boligprosjektet til gården som også omfatter en stor og innholdsrik botanisk have. Ikke minst den botaniske haven på Ringve har vært til stor inspirasjon for byggeprosjektet. I mai 2014 startet så salget.

Det gikk unormalt raskt å få solgt 70 prosent av leilighetene. Få, om noen boligprosjekter i Trondheim, ble i 2014 solgt på så kort tid som Ringve Park. Det mener utbygger Heimdal Bolig ikke minst skyldes beliggenhet og kvalitet.

Anbudsstart

På nyåret i 2014 var det klart for anbudsinnbydelse, og tre av de store entreprenørene leverte inn anbud – Backe Trondheim stakk av med seieren.

– Totalt hadde de det beste tilbudet, sier Heimdal Boligs prosjektleder, Håvard Ulvan.

Det store byggeprosjektet var delt opp i fire enkeltprosjekt der første byggetrinn bestod av bygging av tre blokker. Byggherren fant etter hvert ut at det var mest hensiktsmessig å slå sammen de tre siste byggetrinnene til ett anbud. Også det gikk til Backe Trondheim på bakgrunn av de erfaringer Heimdal Bolig hadde med firmaet både fra tidligere, og det arbeidet de var i gang med på byggetrinn I.

Innflytting

Byggingen gikk slag i slag, og den første innflyttingen kunne skje i januar 2016. Da hadde arbeidet med byggetrinn II alt vært i gang i over et halvår. Og slik fortsatte det til den siste leiligheten stod ferdig i mai i år. Da var også alle de 256 leilighetene solgt.

Hele boligprosjektet er på 17.037 brutto kvadratmeter. I tillegg kommer utearealene som er på 13.000 kvadratmeter. Leilighetenens størrelse varierer fra de små på bare 28 kvadratmeter, til de største med fire rom, på 160 kvadratmeter. Prisen per enhet varierer da også fra to til vel ti millioner kroner. De minste har ett rom pluss bad, mens de største har kombinert stue/kjøkken samt tre soverom, flere bad, vaskerom og stor takterrasse. Hver leilighet har egne balkonger i ulik størrelse. De aller fleste balkongene har glassfasader slik at beboerne kan sitte tørt og varmt ute på balkongen også når været ikke er det beste. Mange leiligheter har også en mindre balkong på motsatt side av bygget.

Fem mål med garasje

Det er bygget en enorm fellesgarasje på hele 5.000 kvadratmeter under hele prosjektet med garasjeplass til de fleste leilighetene. Med en byggegrop på 3,5 meter, var det litt av et oppdrag som underentreprenøren Lars Høyem AS, som har tilhold på Byneset Trondheim, hadde med å fjerne massen.

Backe Trondheim har i stor grad brukt sine egne folk til alt tømrer- og betongarbeid. Det har ført til at det meste av betongoppdragene er plasstøpt i underetasje, skillevegger og gulv. Det er brukt prefabrikkert betong fra forskjellige leverandører som til plattendekker i himlinger og etasjeskillere. Også skilleveggene mellom de ulike leilighetene er i hovedsak plasstøpt betong, eller bygd opp av stålstendere, kledd med gipsplater. Det varierer mellom malte betonghimlinger og nedforede gipshimlinger i leilighetene. Takene er tekket med takbelegg og steinull som isolasjon.

Energiløsningen

I Trondheim er store bygg som dette pålagt å bruke fjernvarme fra Statkrafts fjernvarmeanlegg på Heimdal som viktigste oppvarmingskilde. Så også her der det er brukt radiatorer for å sikre god nok varme, mens det er brukt elektrisitet til gulvvarme på badene. Byggene er bygd etter Tek10-standard med to- og trelags energiglass i vinduer og 25 centimeter isolasjon i ytterveggene.

Fasadene på de ni byggene har likt utseende med hvitpigmentert tynnpussystem. Enkelte balkonger er også utstyrt med stående panel i ulike farger.

Prefabrikkerte bad fra en norsk produsent i Litauen, mens kjøkkeninnredningen er levert av HTH, mens Oras har stått for de meste av VVS- og ventilasjonsoppdragene. Elteam og Totaltek Trøndelag har hatt ansvaret for det elektriske opplegget.

Imponerende uteanlegg

Utearealene er noe for seg. Her er det arkitektfirmaet Solem Arkitektur (nå en del av Norconsult) sammen med byggherre Heimdal Bolig som har stått for utformingen. Mellom blokkene er det et stort åpent rom, et atrium, som har fått navnet «Hjerterommet». Også på utsiden av anlegget er det anlagt et uteanlegg beregnet på alle og enhver som bor i nærheten.

– Det er en god spredning i aldersgruppene blant de nye innbyggerne, fra studenter som har kjøpt de minste og billigste, til godt voksne pensjonister, forteller Håvard Ulvan. Han mener gjennomsnittsalderen for beboerne er et sted mellom 50 og 60 år. Det som det er færrest av, er småbarnsfamilier.

Ulvan og Lars Finserås, prosjektleder hos Backe Trondheim, sier seg godt fornøyd med samarbeidet gjennom hele byggeprosjektet. Det har ikke vært nevneverdige kontroverser. Man har heller ikke støtt på uforutsette problemer under byggefasen.

Heller ikke etter innflyttingen har det kommet mange protester. Det har kommet få klager og tilbakemeldingene fra beboerne har generelt vært gode.


Flere prosjekter