Riksvei 4 Roa - Gran grense

Foto: Mohammed Ziani/Statens vegvesenFoto: Mohammed Ziani/Statens vegvesenFoto: Mohammed Ziani/Statens vegvesenFoto: Mohammed Ziani/Statens vegvesenFoto: Mohammed Ziani/Statens vegvesenProsjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.
Hæhrelogo

Hæhrelogo

Isachsenlogo

Isachsenlogo

Lajelogo

Lajelogo

Feiringlogo

Feiringlogo

ZenithSurvey

ZenithSurvey

KolstadBetongpumping

KolstadBetongpumping

SMG

SMG

I begynnelsen av november åpnet 4,2 kilometer ny firefelts riksvei 4 mellom Roa og Gran. Prosjektleder  Odd Johansen i Statens vegvesen fremhever blant annet konkurranseformen, HMS-arbeidet og et godt og konstruktivt samarbeid med entreprenør, når han skal oppsummere veiprosjektet.

Fakta

Sted: Lunner kommune i Viken

Prosjekttype: 4,2 kilometer firefelts motorvei

Totalentreprise ekskl. mva: 804 millioner kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenør: Hæhre/Isachsen

Rådgiver: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Velde Asfalt l Laje Innlandet l Wigdal transport l Armeringssenteret l Kolstad Betongpumping l SVB Veisikring l Feiring Bruk l Unicon

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I slutten av august 2021 signerte entreprenørfelleskapet Hæhre/Isachsen og rådgiverselskapet Cowi, en totalentreprisekontrakt med Statens vegvesen på byggingen av 4,2 kilometer firefelts-vei mellom Roa og Gran grense. Ved signering hadde kontrakten en verdi på 804 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Prosjektet har i hovedsak omfattet bygging av motorvei i dagen, et stort planskilt kryss på Roa, og seks konstruksjoner med den 280 meter lange Holmen bru som den desidert største.

Natt til 2. november ble det satt trafikk på den nye motorveien som utgjør andre del av ny fire-felts riksvei 4 fra Jaren forbi Gran og til Roa.

– Prosjektet måtte dessverre vente to år på politisk vedtak, men når endelig vedtaket kom så gikk det veldig fort og kort fortalt har prosjektet gått bra, oppsummerer prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.

Tidlig ute med forhandling

På spørsmål om hva som har gått bra, trekker Johansen først frem konkurranseformen.

– Dette var en av de første kontraktene hvor Vegvesenet tok i bruk innkjøp etter forhandling, og det mener jeg er veldig medvirkende til at vi har fått til det vi har gjort i dette prosjektet. Vi brukte ni måneder på prekvalifisering og to forhandlingrunder der entreprenørene i sine tilbud fikk merverdi for gode forslag. I stedet for å være opphengt i laveste pris, er fokuset på å velge det beste tilbudet totalt sett. Jeg er ikke i tvil om at denne måten å kontrahere på både gir bedre prosjekter og ikke minst tror jeg de store sluttoppgjørtvistene, nærmest vil bli borte, sier Johansen.

Han er meget fornøyd med at veiprosjektet ser ut til å komme i mål uten tvister. I et prosjekt med stedvis svært krevende grunnforhold, har potensialet for konflikter i aller høyeste grad vært til stede, men ifølge Johansen har byggherre og entreprenør løst utfordringene med et godt og tillitsfullt samarbeid.

– Grunnforholdene har egentlig vært verre enn ventet, og vi har fått oss noen kilevinker som vi har måttet betale for. Dette har allikevel blitt løst på en bra måte takket være at byggherre og entreprenør har vært innstilt på å samarbeide og finne løsninger, sier han.

Ba om alternativer på myrkryssing

Han trekker også frem at konkurranseformen bidro til at det kom opp et bedre og mer miljøvennlig alternativ på bygging av veien over et 500 meter langt og opptil 20 meter dypt myrområde.

– Opprinnelig var det tenkt tradisjonell masseutskifting, men da vi skulle ut med prosjektet så tenkte vi at vi kunne bruke konkurranseformen med dialog til å utfordre entreprenørene på alternative måter å bygge vei over myra, og gi de merverdi på det. Vi fikk tre entreprenører med tre ulike forslag. Hæhre hadde det beste forslaget og hadde også det beste tilbudet totalt sett, forteller Johansen.

Semementpeler

Byggeindustrien har tidligere omtalt byggemetoden som går ut på å stabilisere myra ved hjelp av sementpeler. Det er svenske Soil Mixing Group som ved hjelp av borerigg har vispet til sammen 9.000 tonn med sement ned i myra som sikrer et stabilt fundament for veien. Det er Cowi som har prosjektert og jobbet frem den nye løsningen sammen med Soil Mixing Group og Hæhre/Isachsen.

– Selv om det er benyttet mye sementpeler for å stabilisere myra, som i seg selv ikke er veldig miljøvennlig, så sparer vi totalt sett 30 prosent CO2 på å sette sementpeler fremfor masseutskifting. Vi er generelt fornøyde med miljøgrepene som er gjort i prosjektet, og jeg er helt sikker på at også dette prosjektet blir Breeam-sertifisert, sier Johansen.

Null skader med fravær

Underveis i prosjektet har Statens vegvesen kommet med oppløftende meldinger om at Hæhre/Isachsen og underentreprenørene nådde både 100.000 og 200.000 arbeidstimer uten skader med fravær. Da Byggeindustrien snakket med Johansen få dager før veiåpning, nærmet prosjektet seg 350.000 timer uten skader med fravær.

«Bank i bordet», men det ser ut som vi skal komme i mål med prosjektet uten skader med fravær, og det er vi selvsagt veldig fornøyd med. Man skal nok ha litt flaks for å klare tallet null, men først og fremst handler dette om at vi har hatt en entreprenør med gode planer og et veldig høyt fokus på sikkerhet, og det har også vi som byggherre. Det er ikke sånn at vi ikke har avdekket noe underveis, men det vi har funnet har blitt tatt tak i med en gang. Også HMS-arbeidet mener jeg blir positivt påvirket av et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, sier Johansen.

Kutter byggetid

Ny firefelts riksvei 4 mellom Roa og Gran grense åpner en måned før opprinnelig planlagt. Prosjektet føyer seg dermed inn i rekken av veiprosjekter som Statens vegvesen prosjekt Vestoppland har satt trafikk på tidligere enn planlagt.

– Vi åpner alltid før tiden i prosjektene våre, sier Johansen og ler. Han opplyser at riksvei 4 Sandvoll – Amundrud, som Anlegg Øst bygde, åpnet et halvt år før tiden, og E16 Kvamskleiva, som Hæhre bygde, ble åpnet tre måneder før tiden. Også Skanska sin del av E16 på Jevnaker sto ferdig et halvt år før tiden, ifølge Johansen

– Hovedgrunnen til at prosjektene står ferdig tidligere enn planlagt handler om at de er godt planlagt, kombinert med at vi utgangspunktet ber entreprenørene om å legge inn litt slakk i byggetiden. Når ting går greit og utfordringer som dukker opp blir løst fort og i felleskap, så er det mulig å kutte ned byggetiden, sier han.

Fornøyd entreprenør

Wolfgang Mysliwietz, prosjektsjef for Hæhre/Isachsen, er fornøyd med både prosjektet og samarbeidet de og Cowi har hatt med byggherren.

– Vi har ingen skader med fravær, vi åpner tidligere enn planlagt, og vi ligger innenfor kostnadsrammen. Vi har hatt et meget godt og tillitsfullt samarbeid med Statens vegvesen gjennom hele prosjektet, og det til tross for en del overraskelser knyttet til både grunnforholdene i prosjektet og til økningen i materialkostnader som en følge av krigen i Ukraina, sier han.

To prosjekter gjenstår

Ny riksvei 4 mellom Roa og Gran Grense inngår i en bevilgning på 2,3 milliarder kroner som Statens vegvesen har fått på utbyggingen av til sammen fire prosjekter mellom Roa og Lygna. Med strekningene Sandvoll – Amundrud og Roa – Gran grense ferdig, gjenstår fem kilometer riksvei 4 over Lygna, samt byggingen av en miljøgate i Gran sentrum. Vegvesenet er i forhandling med Hæhre/Isachsen, Anlegg Øst og Brødrene Dokken om Lygna-entreprisen og i konkurransen om miljøgate-prosjektet sitter byggherren igjen med Anlegg Øst og Hæhre/Isachsen.

– Vi regner med at vi skal innstille entreprenør til begge kontrakter i desember og vi legger opp til kontraktsignering i første uka av januar, sier Johansen, som kan opplyse at totalentreprisekontrakten i Lygna-prosjektet vil ligge på 150 - 200 millioner, og miljøgate-kontrakten vil havne på 50 - 70 millioner kroner.

– Miljøgata i Gran blir både et spennende og spesielt prosjekt i og med at Statens vegvesen for første gang skal teste utslippsfri anleggsplass. Vi setter de strengeste kravene vi noen gang har gjort med 100 prosent utslippsfritt på både graving og transport, forteller Johansen.


Flere prosjekter