Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier antall innbyggere over 80 år dobles fram til 2040. De totale utgiftene til alders- og uførepensjon, helsetjeneste og eldreomsorg vil øke kraftig fram mot 2060. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier antall innbyggere over 80 år dobles fram til 2040. De totale utgiftene til alders- og uførepensjon, helsetjeneste og eldreomsorg vil øke kraftig fram mot 2060. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksrevisoren etterlyser betydelig økning i produktiviteten i offentlig sektor

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier nesten ingen snakker om det, men det er godt kjent: Vi blir flere eldre og færre til å levere tjenestene de trenger.

I sin åpningstale under Forbedringskonferansen tirsdag spurte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om vi har fått en «norsk syke» hvor vi vegrer oss mot å redusere utgiftene.

– Rett og slett fordi vi har oljepenger som gjør det mulig å la være?

Riksrevisjonens forbedringskonferanse handler om hvordan staten skal klare å levere tjenestene som innbyggerne trenger, når vi blir flere eldre, færre yrkesaktive og inntekten fra oljevirksomheten betyr mindre enn før.

Schjøtt-Pedersen trekker fram to behov. Både å redusere utgifter og for å øke produktiviteten i offentlig sektor.

– Hvis vi klarer å få mer ut av den arbeidskraften og de pengene vi rår over, hvis vi målbevisst utnytter de mulighetene den digitale teknologien åpner, så kan vi klare utfordringen vi står foran. Det krever at vi gjør bevisste valg – og klarer å ta vanskelige valg, sier riksrevisoren.

ifølge riksrevisjonen vil antall innbyggere over 80 år dobles fram til 2040. De totale utgiftene til alders- og uførepensjon, helsetjeneste og eldreomsorg vil øke kraftig fram mot 2060.