Enova skal prioritere innsatsen der den gir mest effekt og muligheten for å påvirke utviklingen er størst. Foto: Thorfinn Bekkelund/Samfoto og Frederik Ringnes/NTB
Enova skal prioritere innsatsen der den gir mest effekt og muligheten for å påvirke utviklingen er størst. Foto: Thorfinn Bekkelund/Samfoto og Frederik Ringnes/NTB

Riksrevisjonen mener Enova kunne fått mer ut av pengene

En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at Enova har vært et ineffektivt virkemiddel for å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Enova tar Riksrevisjonens konklusjoner til etterretning.