Riksmekler Mats Ruland (i midten), NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik var mandag i et kort møte sammen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Riksmekler Mats Ruland (i midten), NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik var mandag i et kort møte sammen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Riksmekleren om streiken: – Vanskelig å hjelpe hvis de står fast i posisjonene

Det er ikke planlagt nye møter med LO og NHO om lønnsoppgjøret, ifølge riksmekleren. Mandag tok han opp taushetsplikt og lekkasjer med partene.

– Jeg hadde et kort møte med LO- og NHO-lederen i går. Ett av temaene var taushetsplikt. De har bekreftet at de anerkjenner taushetsplikten og respekterer den, sier riksmekler Mats Ruland til NTB tirsdag formiddag.

LO har beskyldt NHO for å lekke taushetsbelagte opplysninger fra meklingen, som brøt sammen søndag og endte i storstreik.

Bakgrunnen er at flere medier har omtalt tall fra skissen som riksmekleren la fram for partene.

Ruland sier at taushetsplikt var ett av temaene på møtet, men at han ikke vil si noe om andre ting de snakket om.

Han vil ikke kommentere om lekkasjene eventuelt får noen konsekvenser.

– Det vil jeg ta med LO og NHO direkte, sier han.

Fastlåst

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS over hele landet er for tiden ute i streik. Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut i streik.

Foreløpig skjer det «ikke så mye nå» i den fastlåste arbeidskonflikten, ifølge riksmekleren. Men han fortsetter dialogen med partene.

– Det er naturlig at jeg har kontakt med dem jevnlig nå. Det vil i all hovedsak være bilateralt, med én og én part. Men det kan også være aktuelt med fellesmøter, sier han.

Utover dette er det ikke planlagt nye møter, sier han.

– Det er ikke grunnlag for å ta inn partene til en ny mekling uten at vi får signal om at minst én av partene er innstilt på å endre posisjon. Det er vanskelig å hjelpe hvis de står fast i posisjonene sine, sier Ruland.

Strides om lønn

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i det såkalte frontfaget, altså industrien.

NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Derfor har LO krevd mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.

Uenige om lekkede tall

Flere medier gjenga mandag formiddag detaljene i skissen riksmekleren la fram for partene. Der foreslås det

* et sentralt tillegg til alle på 1,9 prosent

* overheng på lønnstillegget som ble gitt i fjor på 1,4 prosent

* lokalt lønnstillegg, såkalt lønnsglidning, på 1,9 prosent

Dette ville til sammen gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Men store grupper, som hotell- og restaurantarbeidere og renholdere, har liten eller ingen mulighet til lokale lønnsforhandlinger, framholdes det fra LOs side.

Uten lokale forhandlinger ville oppgjøret dermed i verste fall ende på 3,3 prosent for disse gruppene, med andre ord en solid reallønnsnedgang.