Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Riksantikvaren vil stanse oppdretter i verdensarvområde

Riksantikvaren påklaget torsdag vedtaket som ble fattet av fylkesrådet i Nordland om å gi konsesjon til oppdrettsanlegg innenfor verdensarvområdet på Vega.

Uten å ha avklart konsekvensene, vil fylkesrådet i Nordland slippe verdens største oppdrettsselskap til i verdensarvområdet på Vega. Det liker Riksantikvaren svært dårlig, melder NRK.

– Riksantikvaren mener det er veldig uheldig at det nå gis en konsesjon uten at konsekvensene for verdensarvområdet er tilstrekkelig utredet, sier fungerende riksantikvar Leidulf Mydland.

Dersom fylkeskommunen velger å ikke omgjøre vedtaket etter riksantikvarens henstilling, må de sende saken over til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi stiller oss litt uforstående til at man nå midt underveis i en veldig god prosess med å utrede hvilke konsekvenser et oppdrettsanlegg vil få for verdensarvområdet, velger å fatte et slikt vedtak, sier Mydland.

– Miljødirektoratet og riksantikvaren har bevilget til sammen over 600.000 kroner til en konsekvensutredning NINA skal utføre for kommunen. Det er denne vi mener må legges til grunn for om man skal tillate et oppdrettsanlegg eller ikke, sier han.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men har tidligere sagt at det eneste riktige var å gi en midlertidig tillatelse.