Deltakerne på internasjonale kurset i trekonservering. Foto: Anne Nyhamar
Deltakerne på internasjonale kurset i trekonservering. Foto: Anne Nyhamar

Riksantikvaren og NTNU får europeisk kulturarvpris

Riksantikvaren, NTNU og ICCROM er tildelt den prestisjetunge Europa Nostra-prisen for det internasjonale kurset i trekonservering.

– Sammen har vi har utdannet treeksperter til hele verden siden 80-tallet, og det er en stor ære å få prisen, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Europa Nostra er en europeisk organisasjon som jobber for å ivareta og fremme europeisk kulturarv, og hvert år tildeler de priser i samarbeid med EU-kommisjonen til prosjekter som har utmerket seg. Riksantikvaren, NTNU og ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) får sin pris innen kategorien Utdannelse, kapasitetsbygging og ferdigheter.

I sin begrunnelse skriver juryen at «med god grunn er kurset anerkjent som et av de beste utdannelsesprogrammene innen trekonservering i hele verden. Den tverrfaglige tilnærmingen og kombinasjonen av praktisk trening og teoretisk opplæring er viktig for å dele denne spesialiserte kunnskapen med Europa og resten av verden».

Juryen fremhever også at kursmetodikken er overførbar til andre typer materialer, og at kurset «til fulle demonstrerer eksempelets makt.»

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide gratulerer Riksantikvaren og NTNU med prisen.

– Denne prisen henger høyt, og jeg er stolt av arbeidet som er gjort gjennom det internasjonale kurset for trekonservering. Dette viser hvor viktig det er med kunnskapsdeling på tvers av landegrensene. Vi kan mye om å bygge og bevare trebygninger i Norge, og gjennom trekurset bidrar vi til å skape og dele ny kunnskap om å ta vare på de ressursene vi har, sier Barth Eide.

Også Atlungstad brenneri i Stange får en av prisene, i kategorien Konservering og ombruk. Brenneriet er fredet, og et av Norges 15 prioriterte anlegg innen bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturmiljøer.

Trekurset er et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren, NTNU og ICCROM, og deltagerne kommer fra hele verden. De er konservatorer, håndverkere, arkitekter og antikvarer. Siden åttitallet har 450 deltakere fra mer enn 80 land blitt trekonserveringseksperter i eget hjemland, ifølge meldingen.

Fakultet for arkitektur og design ved NTNU er Trekursets akademiske medarrangør, og universitetet sørger for at deltakerne blir registrert som studenter og kan få studiepoeng. Fakultetet er også vertskap for Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk, som tilbyr landets eneste universitetsutdannelse for håndverkerspesialister.

– Utdanningen innen arkitektur har de siste årene dreiet fokuset stadig mer mot eksisterende bygninger, og det er stor interesse for dette blant arkitektstudentene. Ikke minst har den økte interessen sin bakgrunn i at bevaring og fortsatt bruk av eksisterende bygninger er en viktig faktor for en bærekraftig framtid, sier professor Eir Grytli ved NTNU.