Riksadvokaten krever økt innsats mot konkurskrim

Riksadvokaten mener politiet og statsadvokatene i Norge er for lite flinke til å følge opp kriminalsaker knyttet til konkurser.

Politiet må samarbeide bedre med bostyrerne i konkurssaker, mener Riksadvokaten, som nylig har sendt ut brev til samtlige av landets statsadvokater og politimestre. «Dårlig eller ingen tilbakemelding til bostyrer kan lett føre til at disse vil resignere, og en viktig innsats mot konkurskriminalitet går tapt», skriver Riksadvokaten i brevet ifølge Stavanger Aftenblad. Riksadvokaten forventer engasjement og oppfølging av statsadvokatene i forhold til ubehandlede konkurssaker. Det kan bety at flere straffesaker kan bli reist mot personer som begår økonomiske forbrytelser som fører til konkurs. Kreditorer, ansatte og det offentlige, som ofte går glipp av penger i form av skatt, moms og arbeidsgiveravgift, rammes av konkurskriminalitet.