Fungerende administrerende direktør er Ari Soilammi i RIF. Foto: Rådgivende Ingeniørers Forening

RIF: Regjeringens manglende veisatsing vil gi redusert sysselsetting og øke vedlikeholdsetterslepet

I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere Statens vegvesens midler med 600 millioner. Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sterkt kritiske til.

- Statens vegvesen er et viktig statlig instrument for å holde hjulene i gang i disse turbulente koronatider. Bygg- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsindustri og sysselsetter en av fem arbeidstakere. Økte bevilgninger til veiutbygging og -vedlikehold ville gitt økt sysselsetting og bedret veinett over hele Norge, sier Ari Soilammi, fungerende administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening. Vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for de eksisterende riksveiene er ifølge RIF på 1.000 milliarder kroner.

- Reduserte midler til Statens vegvesen vil derimot gi flere arbeidsledige og øke vedlikeholdsetterslepet. Vi er bekymret over regjeringens manglende satsning på veisiden i budsjettet, sier Soilammi.