- Med denne passive jernbanesatsingen settes det grønne skiftet på pause, sier RIF-leder Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

RIF: - Regjeringen gravlegger Oslotunnelen og setter det grønne skiftet på pause

RIF mener at Nasjonal transportplan som ble lagt frem fredag ikke er en ambisiøs plan, men en tam ønskeliste med altfor mange utsettelser, kutt og avlyste ambisjoner.

- Regjeringen ønsker å optimalisere InterCity satsingen, men skyver på prosjektet og gravlegger i praksis Oslotunnelen ved å flytte den ut i den uforpliktende siste seksårsfasen. Med denne passive jernbanesatsingen settes det grønne skiftet på pause, sier RIF-leder Liv Kari Skudal Hansteen i en pressemelding.

Hun peker på at en ny jernbanetunnel under Oslo er et av de viktigste prosjektene for jernbanetilbudet i hele Norge.

- Kapasiteten gjennom Oslotunnelen er viktig for togene som trafikkerer nord, sør og vestover i landet. Dårlig kapasitet under Oslo rammer ikke bare pendlertrafikken på Østlandet, det rammer folk og næringsliv i store deler av Norge, sier Hansteen.

- Det blir ikke mer realisme av at regjeringen skyver på problemene. Vi mener NTP må bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, hindre ytterligere forfall, og sikre tempo, volum og større investeringer som gir aktivitet her og nå og samtidig gjennomføre det grønne skiftet i Norge, legger hun til.