F.v. Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, Ari Soilammi, fungerende administrerende direktør i RIF og Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

RIF, MEF og EBA lanserer MMI for samferdselsprosjekter

 Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har gått sammen om å utarbeide en Modell Modenhets Indeks (MMI) for samferdselsprosjekter. 

 Modellen skal beskrive modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder, med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

- Etter hvert som BIM blir normalen og setter nye krav til prosjektering og samhandling i bygg- og anleggsprosjekter er det nødvendig å standardisere prosesser og tydeliggjøre forventninger til modelleringen, sier RIF, MEF og EBA i en felles pressemelding.

De understreker at modellen er først og fremst en metodikk for kommunikasjon i gjennomføring av prosjekteringen som skal etablere god samhandling mellom partene i et prosjekt:

- Manualen etablerer et felles språk og gir de ulike aktørene muligheten til å kommunisere modenheten i modellen, fagvis og kontinuerlig gjennom prosjekteringsfasen. En felles forståelse av partenes leveranser øker samhandling i prosjektet og sikrer at partene jobber sammen mot et felles mål, heter det i meldingen.

MMI-manualen for samferdsel er en videreføring av EBA, RIF og Arkitektbedriftenes tidligere publiserte MMI publikasjon for bygg, og er skrevet som en veiledning på hvordan man kan jobbe med MMI i samferdselsprosjekter.

- Manualen baserer seg i stor grad på partenes praktiske erfaringer med bruk av MMI og BIM i prosjekter. Arbeidsgruppa som har utarbeidet veilederen har delt gode og dårlige erfaringer gjennom en møteserie i store deler av 2019. I tillegg har de rådført seg med bransjen for å finne og beskrive best praksis for bruk av MMI i anleggsprosjekter, og som arbeidsgruppa håper anleggsbransjen vil ønske å ta i bruk, skriver de tre organisasjonene.

Modellen skal angi et rammeverk for bruk av MMI i samferdselsprosjekter, og det fremheves at hvert prosjekt må tilpasse bruk av MMI til det enkeltes behov og kapabilitet for å sikre en verdiskapende anvendelse.

I kapittel 7 i manualen henvises det til ett vedlegg i Excel som viser fagvis hvordan man kan bruke MMI i praksis. Dokumentet viser hvordan MMI defineres fagvis i starten av et prosjekt, og er inndelt i fire faser tar for seg hvilke grunnlag og forutsetninger som må finne sted:

- Grunnlag og forutsetninger,

- Fagmodell og beskrivelse,

- Avhengighet andre fagmodeller og

- Leveranse og bruksområde.

- Vedlegget synliggjør ikke bare behovet internt mellom fagene i prosjekteringen, men også nødvendig grunnlag og koordinering eksternt. Vår klare anbefaling er at fagvise MMI må gjøres prosjektspesifikt og forankres godt, sier arbeidsgruppa.

Ambisjonen videre blir å slå sammen MMI for bygg og MMI for samferdsel til én felles veileder. Dette er spesielt viktig for prosjekter som har både bygg og vei-/baneanlegg i samme kontrakt.

Last ned MMI-manualen her

 Last ned vedlegg til MMI-manualen her

Thor Gunnar Hansen (Hæhre), Magnus Norgren (Sweco), Nina Rognlien (Sweco), Andreas Haugnotn (Vianova), Katrin Johannesdottir (Skanska), Steinar G. Rasmussen (Hæhre), Jon-Anders Nygård (Kjosås Maskin), Øystein Lystad (Asplan Viak), Sigurdur Jens Sigurdsson (Multiconsult) har bidratt til arbeidet om å utarbeide en Modell Modenhets Indeks (MMI) for samferdselsprosjekter.