RIF med 113 nødprosjekter

Deler av Norge er i nød.  For å illustrere dette har RIF kommet frem til 113 eksempler på prosjekter som raskt kan settes i gang.

Samlet har disse 113 prosjektene en verdi på 37 milliarder kroner og skaper 25 000 årsverk.

Konkrete prosjekter

Mandag legger statsminister Jens Stoltenberg frem Regjeringens krisepakke. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har nå kommet med sitt forslag til prosjekter som det bør tas tak i.

De har kommet frem til 113 helt kontrete prosjekter det kan jobbes med.

- Noen av prosjektene kan settes i gang med det samme, mens andre går frem til 2011, sier liv Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF.

RIF 113 Prosjekter er et faglig innspill til hvordan regjeringen kan koble Norges behov til 113 gode prosjekter som gir sysselsetting. De har engasjert 7500 ingeniører over hele landet for å finne frem til disse prosjektene. Et tilsvarende arbeid har aldri tidligere vært gjort i Norge.

Mange prosjekter å velge blant

Prosjektleder Kathrine Gjerde i Rambøll, rådgiverfirmaet som har utarbeidet rapporten på vegne av RIF, sier de har vært innom en lang rekke prosjekter, og at de kunne plukket ut langt flere konkrete prosjekter en 113.

- Det ligger et stort arbeid bak utvelgelsen. Det finnes sikkert andre gode
prosjekter også, men vi prioriterte prosjekter som kan igangsettes forholdsvis raskt, sier Gjerde.

De har sett på prosjekter innenfor kategoriene samferdsel, energi, vann/avløp/renovasjon, offentlige bygg og kultur/idrett.

Gruppen som arbeidet med rapporten sier det ikke bare har vært å se på prosjektene som sysselsetting, men også at fremtiden må bygges samfunnsøkonomisk og bærekraftig.

Kriteriene for å komme på listen:
* Samfunnsøkonomi og bærekraft
* Fremmer sikkerhet
* Er miljø- og klimavennlige
* Statlige, fylkeskommunale eller kommunale prosjekter
* Startklare i løpet av første halvår 2009
* Ikke allerede fullfinansiert eller planlagt med optimal fremdrift

Prosjektene fordeler seg slik:
Samferdsel (56 prosjekter, 17,4 mrd)
Energi (20 prosjekter, 2,5 mrd)
Offentlige bygg (13 prosjekter, 11,9 mrd)
Vann, avløp og renovasjon (7 prosjekter, 1,8 mrd)
Kultur og idrett (17 prosjekter, 3,6 mrd)

I tillegg til listen med de konkrete prosjektene kommer RIF med innspill til
vedlikeholds- og utbedringsprosjekter og planoppgaver. Verdien av disse
prosjektene er ikke estimert i denne rapporten, da det er etatene selv som har best oversikt over dette. RIF ser alvorlig på det store vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor.

- Det haster også med å bygge opp tilstrekkelig planreserver i det offentlige for å holde kontinuiteten i utbyggingen oppe, heter det i rapporten.

Disse har vært hovedaktørene bak den spennende rapporten: Liv Kari Hansteen, Øyvind Mork, Kathrine Gjerde, Øystein Løset, Egil Erstad,Tom Baade-Mathinsen, Sverre Sundfær, Svein Bjørberg og Snorre Slapgård.

- RIF har gitt sitt innspill. Vi håper innspillet kan være til nytte for regjeringen, sier Liv Kari Skudal Hansteen.