Mandag startet rettssaken i Ringerike, Asker og Bærum tingrett mellom Viken fylkeskommune og en av grunneierne på Fornebu. Den kan gi nok en kostnadssmell for Fornebubanen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mandag startet rettssaken i Ringerike, Asker og Bærum tingrett mellom Viken fylkeskommune og en av grunneierne på Fornebu. Den kan gi nok en kostnadssmell for Fornebubanen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rettssak kan gi Fornebubanen ny milliardsprekk

Hvis grunneier Fornebu Sentrum vinner fram med sine krav i retten, kan Fornebubanen bli mellom 1 og 1,5 milliarder kroner dyrere, ifølge NRK.

Siden byggestarten i desember 2020 har kostnadsrammen på Fornebubanen økt flere ganger, senest til 26,4 milliarder. Etter den siste milliardsprekken rett før sommeren i fjor vurderte politikerne i Oslo og Viken å skrinlegge hele prosjektet.

Men etter måneder med politisk dragkamp, ble det vedtatt å fortsette byggingen. Fornebubanen skal etter planen stå ferdig i 2029.

Mandag startet rettssaken i Ringerike, Asker og Bærum tingrett mellom Viken fylkeskommune og en av grunneierne. Den kan gi nok en kostnadssmell.

Grunneierne på Fornebu godtok før byggingen startet å gi fra seg grunn, permanent eller midlertidig, for ikke å forsinke banen og senere møtes i retten for å bestemme erstatningen. I utgangspunktet skulle fylkeskommunen møte ni grunneiere, men i dagene før trakk åtte av dem seg, skriver NRK.

Selskapet som mener å ha lidd det største tapet, Fornebu Sentrum, er fortsatt med og ber om inntil 1,5 milliarder kroner. Selskapet, som er eid av Selvaag Bolig, kjøpte området rundt det som blir endestasjonen på Fornebubanen, til utbygging av boliger og næringsbygg. Ettersom hele området fortsatt er en stor byggegrop, har ikke det latt seg gjøre.

Viken har imidlertid avvist kravet om erstatning og peker på at grunneierne tjener gode penger på Fornebu. Rettssaken pågår til og med 3. mars.