Innseiling Borg havn-prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Det er også i dette området prøvemudringen skal foregå i høst. Illustrasjon: Kystverket
Innseiling Borg havn-prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Det er også i dette området prøvemudringen skal foregå i høst. Illustrasjon: Kystverket

Repstad anlegg starter prøvemudring i Borg havn

Kystverket har inngått avtale med Repstad Anlegg AS for gjennomføring av prøvemudringen i Innseiling Borg havn-prosjektet.

Prøvemudringen starter opp i slutten av oktober, skriver Kystverket i en pressemelding.

– Planen er å gjøre en mindre prøvemudring, som pågår i 2–3 uker. Dette er et mindre pilotprosjekt som Kystverket gjennomfører, med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til at vi får testet ulike avbøtende tiltak og styrket kunnskapen om disse. Dette gjør vi for å sikre at vi bruker de beste metodene når vi skal begynne på hovedprosjektet. Gjennom prøvemudringen skal vi kvalitetssikre modeller, optimalisere overvåkingsprogrammet og sikre at metodene vi velger bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra tiltaket – altså verifisere, korrigere og forbedre før vi starter på prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP), forklarer prosjektleder Martin Fransson i Kystverket i meldingen.

Entreprenør for prøvemudringen blir Repstad Anlegg AS, og deres datterselskap Agder Marine AS.

– For oss er denne prøvemudringen å betrakte som et referanseprosjekt. Vi synes det er en interessant og positiv tilnærming å gjennomføre en prøvemudring i forkant av et større mudringsprosjekt. Det gir en større trygghet om at beste metode blir valgt, samtidig som man får verifisert at beregninger som er gjort i utredninger stemmer med virkeligheten. For oss som entreprenører gir det også en mulighet for læring. Økt og kvalitetssikret kunnskap i prosjektet bidrar også til å redusere risikoen for aktuelle tilbydere i konkurransen om entreprenøroppdraget for prosjektet som skal starte neste høst, sier daglig leder Bernt Olav Holen i Repstad Anlegg AS i samme melding.