Rentekutt i Husbanken kommer

Den Norske Husbank har vedtatt å kutte renten. Fra 1. juli går den flytende renten ned med 0,4 prosentpoeng.

Bankens kunder kan dermed glede seg over lavere rente i tiden framover. Fastrentetilbudet går imidlertid motsatt vei og stiger med 0,2 prosentpoeng i mai. Vi går ut fra et rentefastsettingssystem hvor den flytende rentesatsen er knyttet til utviklingen på korte statssertifikater. Det har gitt grunnlag for en nedjustering, sier direktør Rune Geir Fjørstad i Husbanken til Nettavisen. De flytende rentesatsene settes for ett kvartal av gangen. Foreløpige tall tyder nå på at de vil gå noe opp igjen i fjerde kvartal. Av Husbankens totalt 125 000 kunder har godt og vel 80 prosent takket ja til en fastrenteavtale.