Foto: Madeleine Bergheim

Foto: Madeleine Bergheim

Renteeffekten vil ramme byggenæringen

Torsdag vedtok Norges Bank å heve renten med et halvt prosentpoeng, og styringsrenten ligger nå på 1,25 prosent. Samtidig er det varslet ytterligere rentehevinger i tiden fremover. Dette er ikke uventet, og vi har hatt unormalt lave renter over tid, men dette som nå skjer vil utvilsomt svi for mange og det vil også kunne påvirke aktiviteten i byggenæringen.