– Organiseringen har så langt vært en suksess, men nå er tiden moden for å forenkle organiseringen for å skape en enda mer sømløs kundereise, sier CEO i Rental Group, Erik Sollerud. Foto: Rental Group

– Organiseringen har så langt vært en suksess, men nå er tiden moden for å forenkle organiseringen for å skape en enda mer sømløs kundereise, sier CEO i Rental Group, Erik Sollerud. Foto: Rental Group

Rental Group slår sammen flere av sine selskaper

Rental Group har nå besluttet å slå sammen Machine, Ekspert, Tunnel og Service til ett selskap, Rental Group Norway.

Rental Group har siden etableringen i november 2020 bestått av flere selskaper som tilbyr ulike produkter og tjenester til flere kundegrupper og segmenter.

– Organiseringen har så langt vært en suksess, men nå er tiden moden for å forenkle organiseringen for å skape en enda mer sømløs kundereise. Dette vil også bidra til enda bedre samhandling internt mellom fagområdene våre, og vi er helt sikre på at dette er riktig organiseringen for å møte fremtidens forventinger fra våre kunder til innovasjon og bærekraftige løsninger, sier CEO i Rental Group, Erik Sollerud, i en pressemelding.

– Rental Group i Sverige, som ble lansert for ett år siden, jobber i tett samarbeid med konsernets norske organisasjon og bygger etter samme modell som i Norge. Spesialistselskapene Rental Group Mobility, Rental Group Crane og Rental Group Trading fortsetter som egne selskaper og skal dyrke sin kjernevirksomhet videre, skriver selskapet.

– Spesialistselskapene er en meget viktig del av Rental Group som understøtter og styrker konsernet som en helhetlig løsningsleverandør. Vi skal satse videre med en bred produkt- og tjenesteportefølje hvor serviceorganisasjonen vår spiller en avgjørende rolle. Vi har solide eiere som tenker langsiktig, og de understøtter våre ambisjoner om å være den ledende aktøren i bransjen. Og slik vi vurderer markedet ser vi store muligheter for vår forretningsmodell langt utover Norges grenser, legger Sollerud til.

Fredag 16. februar gjennomførte konsernet Kick-off for alle ansatte på Scandic Fornebu, hvor alle ansatte ble informert og involvert i planene. Sammenslåingen vil etter planen formelt tre i kraft i april.