F.v. Pål Brandvold, KAM Rental Group - Frank Ole Sørensen, daglig leder Rental Group Maskin - Gunder Grimsrud, KAM PON Equipment - Erik Sollerud, adm. dir. PON Equipment - Lars Hæhre, CEO Rental Group - Ole Petter Holene, servicedirektør PON Equipment - Jonas Gunstad, CFO Rental Group - Martin Strange, fleet manager Rental Group Maskin.

F.v. Pål Brandvold, KAM Rental Group - Frank Ole Sørensen, daglig leder Rental Group Maskin - Gunder Grimsrud, KAM PON Equipment - Erik Sollerud, adm. dir. PON Equipment - Lars Hæhre, CEO Rental Group - Ole Petter Holene, servicedirektør PON Equipment - Jonas Gunstad, CFO Rental Group - Martin Strange, fleet manager Rental Group Maskin.

Rental Group kjøper fossilfrie anleggsmaskiner for 1,2 milliarder

Rental Group investerer 1,2 milliarder kroner i fossilfrie anleggsmaskiner. Den rekordstore handelen er et ledd i selskapets vekststrategi, og ifølge CEO Lars Hæhre er investeringen et viktig grep for å kunne tilby kapasitet og fleksible løsninger til det nordiske anleggsmarkedet.

Investeringen omfatter 389 maskiner inkludert opsjoner, hvorav majoriteten er tyngre masseforflytningsutstyr. Den rekordstore ordren er fordelt mellom PON Equipment (298 maskiner), Volvo Maskin (58 maskiner) og Rosendal Maskin (33 maskiner). Hovedtyngden av leveringer vil skje i 2022, skriver selskapet i en pressemelding.

Storkundeansvarlig Pål Brandvold kommenterer at Rental Group gjennom denne investeringen kan tilby sine kunder mulighet til å operere med en 100 prosent fossilfri maskinpark, da samtlige maskiner kan kjøres med ikke-fossilt drivstoff.

- Gjennom et godt og konstruktivt samspill med maskinleverandørene kan Rental Group tilby de beste og mest innovative løsningene innen sikkerhet og effektivitet ved bruk av den nyeste teknologien i markedet. Investeringen vi nå foretar er åpenbart et stort løft som vil styrke vår konkurransekraft og posisjon ytterligere, sier Brandvold i meldingen.

CFO i Rental Group, Jonas Gunstad, har vært tett på prosessen med både maskinleverandører og ikke minst finansinstitusjonene og mener at timingen for investeringen er god.

- Vi opplever klare indikasjoner på prisoppgang og økende leveringstider fra maskinleverandørene, og gjennom disse avtalene har vi sikret leveranser i et marked med økende etterspørsel. Det har vært et krevende arbeid å lande avtalene, men vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Gunstad.

Ifølge partene skal investeringen være den største innenfor anleggsmaskiner i Norge noen gang, og peker på at dette også fordrer økt kapasitet i bemanning og serviceapparat.

- Rental Group Service utgjør en kritisk del av vårt tilbud til kundene, og i lys av økende aktivitet er det også planer om å ekspandere kapasiteten i serviceapparatet gjennom en rekke nyansettelser, samt betydelige investeringer i modernisering og økt kapasitet ved våre verkstedanlegg, sier Lars Hæhre.

Administrerende direktør Erik Sollerud i PON Equipment representerer den største leveransen og kommenterer avtalen slik.

- Vi er stolte over å være valgt som partner av Rental Group, dette er den største handelen i vår 119 år lange historie. Og jeg vil spesielt trekke frem fokuset på integrert teknologi og løsninger som gjør at maskinene kan brukes sikkert og effektivt. Teknologien i maskinene gir markedsledende produktivitet, som sammen med et redusert dieselforbruk på opptil 25 prosent gir minst mulig miljøpåvirkning per produsert tonn. Dette sikrer at vi er med å tilrettelegge for at anleggsbransjen tar sitt ansvar for at vi kollektivt når målene for redusert CO2-utslipp i 2030, sier Sollerud.