Espen Goud er hentet inn for å lede Rental Group Trading AS. Foto: Rental Group

Rental Group etablerer tradingselskap - skal ledes av Espen Goud

Nyetablerte Rental Group er nå også i ferd med å bygge opp et eget tradingselskap som skal inngå i konsernet. De har hentet inn Espen Goud til å lede denne satsingen.

– Rental Group Trading AS skal være vårt selskap som skal håndtere alt av brukte maskiner i konsernet. Samtidig skal det også være en spydspiss ut Europa som kan skaffe oss spesialmaskiner på kort varsel om kundene skulle ha behov for dette. De skal jobbe både som leverandør innad i konsernet, men også på selvstendig basis ut mot markedet, og være en rådgiver ved innbytte av maskiner, store flåtesalg og så videre, sier konsernsjef Lars Hæhre i Rental Group.

– Viktig ansettelse
Hæhre påpeker at det har vært helt avgjørende å få på plass den riktige kompetansen om man skulle gå for å satse på et slikt selskap.

– Det har vi definitivt fått gjennom ansettelsen av Espen Goud. Vi har over lengre tid vært i samtaler med Espen, og er nå glade for at han har takket ja til å lede denne viktige satsingen for oss. Med hans solide kompetanse og brede nettverk, har vi store forventinger til utviklingen av selskapet, legger Hæhre til.

Espen Goud kommer fra en niårig karriere i auksjonshuset Ritchie Bros. Auctioneers, som har spesialisert seg på anleggsutstyr. Her har han de siste 7-8 årene hatt ansvaret for det nordiske markedet, med spesielt fokus på Norge.

– Jeg har dermed kommet i tett kontakt med mange av aktørene i Norge, og kjenner markedet godt, sier Goud. Han har fast bosted i Nederland, men har i dag hele Europa som sin arbeidsplass. Det vil han fortsatt ha også i den nye stillingen.

­– Jeg kommer fortsatt til å ha min base i Nederland, men vil også være mye i Norge for å komme enda tettere på kundene og deres behov. For oss vil det bli avgjørende å kunne være en god rådgiver i alle situasjoner, og da må vi være tett på, legger Goud til.

33-åringen har bakgrunn fra Norge, og snakker norsk flytende.

– Jeg ble født Bærum i 1987, og bodde i Norge til jeg var tre år. Etter dette ble det mye resing rundt om i Europa på grunn av jobben til faren min, men vi slo oss til slutt i ro i Nederland, hvor jeg har bodd siden. Gjennom jobben har jeg likevel hele tiden holdt god kontakt med Norge, og kjenner dermed både språket og kulturen, og folkene i bransjen, godt, mener Goud. Det var også hans norske bakgrunn som gjorde at han fikk ansvaret for Norge i Ritchie Bros , hvor han gjennom mange år har solgt brukte norske maskiner til Europa og resten av verden.

Dette blir også hans viktigste oppgave i Rental Group.

– Brukte norske maskiner er meget ettertraktet både i Europa og i andre deler av verden. Norske maskiner er som regel i den dyre enden av skalaen når det gjelder innkjøp, og er spekket med mye utstyr. I tillegg er maskinene som regel meget godt holdt av dyktige maskinførere og alle servicer er tatt regelmessig. Det gjør maskinene meget ettertraktet, og all erfaring viser at det ikke er noe problem å videreselge norske maskiner ut av landet, påpeker Goud.

Han understreker at de skal være en totalrådgiver.

– Det betyr at vi kan ta hånd om hele prosessen fra a til å – som også inkluderer frakt ut av landet. I tillegg kan vi ta på oss å kjøpe hele maskinflåter av aktører i bransjen, om de ønsker en helt ny maskinpark eller å gå over til innleie av maskiner i stedet for å eie selv, sier han videre.

– Denne satsingen er et viktig instrument til at vi kan optimalisere behovet rundt vårt eget utstyr, og blir en viktig brikke i hele Rental Group-satsingen, påpeker Lars Hæhre.

Gleder seg
Goud var ikke i tvil om at han ville bli med på nysatsingen i Norge når sjansen bød seg.

– Jeg har stor tro på dette konseptet, og det tok ikke lang tid for Lars å overbevise meg. Jeg kjenner godt til selskapet og de ansatte fra tidligere. Det er veldig flinke og hyggelige folk som jeg har hatt godt kontakt med gjennom mange år. Vi har allerede vært en del sammen i forbindelse med den nye satsingen, og man ser umiddelbart at dette er noe alle går 100 prosent inn for, og det gir en ekstra boost. Dette er derfor noe jeg helt klart ser frem til, og hvor jeg ønsker å bidra med min erfaring, sier Goud.

Har han jobbet mye med auksjoner av maskiner og utstyr, og ser nå frem til å bli en del av utleiebransjen.

– I tillegg er Rental Groups maskinpark helt fantastisk, sier Goud, som tar til i stillingen 1. januar 2021.