HR-leder Cathrine Smebye Sørlie i Rental Group sammen med styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas og CEO Erik Sollerud i Rental Group. Foto: Diversitas
HR-leder Cathrine Smebye Sørlie i Rental Group sammen med styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas og CEO Erik Sollerud i Rental Group. Foto: Diversitas

Rental Group blir partner i Diversitas

Rental Group inngår nå samarbeid med Diversitas.

Rental Group har en samlet omsetning i Norge på over 1,5 milliarder kroner. 

– Vi ønsker å jobbe aktivt med mangfold i alle deler av organisasjonen vår. Ett område er kjønnsbalanse, og i vår bransje handler det like mye om å beholde de få kvinnene vi har, i tillegg til å rekruttere flere, sier HR-leder Cathrine Smebye Sørlie i Rental Group via en pressemelding.

Hun peker på at mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse også er viktig for konsernet.

– Ulik bakgrunn og kompetanse skaper en sunn og god dynamikk, både i arbeidsmiljøet og ikke minst i arbeidet med bærekraftig og innovativ forretningsutvikling. Det å bli partner i Diversitas er for oss naturlig for å bidra til å styrke arbeidet med mangfold og inkludering, både i Rental Group og bransjen ellers, sier Sørlie.

– Det er med stor glede vi ser Rental Group bli en del av Diversitas-fellesskapet. Suksessen til våre mangfoldsinitiativer hviler på engasjementet fra aktører som Rental Group, som er viktige for å drive frem mangfold og inkludering på tvers av verdikjeden, sier styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas i meldingen.