Varme & Bad-rørleggerne anbefaler å bruke en gammel oppvaskbørste til slukrensen. Foto: Newswire

- Rens sluket til jul

Ifølge en ny undersøkelse renser kun halvparten av befolkningen sluket mer enn én gang i året. Noen renser det aldri.

Det skriver Varme & Bad i en pressemelding på byrånettsiden newswire.no.

– Sluk på bad og vaskerom bør renses jevnlig. Behovet avhenger av hvor ofte dusjen er i bruk og hvor mye hår som kommer i sluket, men for de fleste vil én eller to ganger i året være å anbefale, sier rørleggermester Harald Sæther i Varme & Bad.

Varme & Bad anbefaler å gjøre slukrensen til en del av julerengjøringen.

– Siden vi likevel er opptatt av å gjøre rent til jul, bør sluket bli en del av vaskeprosessen. Det er guffent å befatte seg med sluk, men nødvendig. Rens er ikke det samme som å tilføre en dose avløpsåpner. Du skal gå skikkelig til verks, løfte opp risten og gjøre rent med såpe og en gammel oppvaskbørste, sier Sæther.

Ifølge en undersøkelse som YouGov har gjort for Varme & Bad-kjeden, renser 20 prosent av befolkningen sluket annethvert år eller sjeldnere, mens noen aldri gjør det.

Med rengjøring menes at de tar av risten og fjerner hår, fett og såperester.

– Vi ser altfor ofte resultatet av at sluk og vannlås forbigås i stillhet når nordmenn vasker. Det øker risikoen for vannskade, ofte fordi vannstanden i sluket blir så høy at vann kan trenge inn i dårlige skjøter mellom sluk og membran, sier Sæther.