Remmen Kompetansesenter

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonAnleggsleder Nils Johan Tofteberg (t.v.) og prosjektleder Tore Buer har begge vært en del av teamet til Veidekke Entreprenør på Remmen. Foto: Foto: Trond Joelson

Høgskolen i Østfold har fått en ny - og likeverdig - nabo. Nybygget på den andre siden av Braveien i Halden skal huse kloke IT-hoder innen energi- og informasjonsteknologi, og kan være det første i en storstilt utbygging i en fremtidig kunnskapspark.

Fakta

Sted: Remmen, Halden

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 3.500 kvm

Byggherre: Halden Utvikling AS

Totalentreprise: Veidekke Entreprenør

Kontraktssum eks mva: 50 millioner kroner

Arkitekt: ASH Arkitekter

Byggherreombud: Gullik E. Bråthen

Rådgivere: RIB: Kynningsrud Prefab l RIE: Ing. Evensen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Leif Grimsrud l Prefab: Kynningsrud l Elektro: Riis Elektro l Rør: F. Jørgensen l Ventilasjon: Caverion l Veggelementer: Jatak Norsk Takstol l Taktekking: Icopal Tak l Vinduer: NorDan l Glassfasade: Bøckmann l Radonsperre: Hi Qu Tech l Blikkenslager: Hellberg og Bjerkeli l Sandwichelementer: Borg Bygg l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Systemvegger / himling: Moelven Nordia l Branntetting: Firesafe l Metallarbeider: Frech Mek. Sveiseverksted l Tekjøkken: Herføll Gruppen l Dører innv.: Swedoor - Jeld-Wen Norge l Maler: Walther P. Lislerud l Lås og beslag: Nokas

Kontorbygget er på 3.500 kvm fordelt over fire etasjer pluss teknisk rom på tak, og er nettopp ferdigstilt av Veidekke Entreprenør i en totalentreprise verdt 50 millioner kroner eks mva. Bak byggherrenavnet Halden Utvikling finner vi SIVA Eiendom Holding, Halden kommune og Ecapital Eiendom med 20 prosent eierinteresser, mens Utstillingsplassen Eiendom sitter på de resterende 40 prosentene. Kompetanse-senteret er tegnet av ASH arkitekter, mens byggherreombud har vært Gullik E. Bråthen.

Kan komme mer
– Vi har hatt et tett samarbeid med SIVA Eiendom tidligere på en rekke felter, og vil gjerne være med der vi mener vi kan bidra med vår kompetanse. Arealene vest for Braveien er tiltenkt en relativ stor utbygging, gjerne i den kategorien som kompetansesenteret er, men også prosjekter som svømmehall, idrettsanlegg eller liknende, sier Trond Erik Michaelsen i Utstillingsplassen Eiendom.

Michaelsen har også utarbeidet en meget og detaljert beskrivelse for Veidekke.

– Når vi har bygget så mye som vi har i årenes løp, så er vi opptatt av at vi skal ha et optimalt kontraktgrunnlag. Vi har gjentatte ganger sett at vi har mye igjen for det, bekrefter han.

Vinkelrett på
– Oppgaven var å plassere en kunnskapspark rundt Høgskolen i Østfold på Remmen, der første byggetrinn er lagt ned mot Braveien. Den eksisterende Høgskolen er et tydelig og sterkt byggverk, og vi plasserte nybygget vinkelrett på Høgskolen på motsatt side av veien. Det ga oss en mulighet til å legge det i en kløft, med sekundæradkomst på nedre nivå, forklarer Tore Bergh i ASH arkitekter.

Det store terrengfallet fra nedre og opp til øvre nivå ga utfordringer for aktørene.

– Det var en kronglete tilkomst til bygget. Siden det ligger i en kløft, kunne vi jobbe fra første etasje i øst. Men fra andre etasje og opp, måtte vi kjøre rundt bygget via en ny og opparbeidet tilkomstvei på baksiden, sier prosjektleder for Veidekke Entreprenør, Tore Buer.

Prefabrikkert
En streng vinter kunne ha gitt prosjektet en avslutning helt på kanten av avtalt overleveringsdato.

– Bæresystemet er tradisjonelt, men vi valgte å bruke prefabrikkerte ytterveggselementer fra Jatak Norsk Takstol. De ble produsert i Rygge, under kontrollerte klimatiske omgivelser innendørs, og fraktet hit på hengere. Montasjen tok to uker rundt påsketider. Det ble lagt mye ressurser i prosjekteringen, og vi var svært spente da elementene ble montert på plass. Men det var en veldig god levering og montasje, sier anleggsleder Nils Johan Tofteberg.

– Byggetiden har vært en svepe for oss. Veggelementene medførte en del mer utgifter, men det fikk vi igjen i form av at vi kunne knipe inn på byggetiden, bekrefter Buer.

Solcelleplassering
Bygget har en grunnflate på 845 meter som reduseres for hver etasje, siden veggen i sør skrår innover. Det er ikke kun av estetiske hensyn. De seks leietakerne har interesse av å ha tilhold i et hus med god energiøkonomisering. Skråveggen er optima-lisert for en eventuell fremtidig solcelleplassering, som kan supplere energitilførselen til bygget.

Zink
Kompetansesenteret er orientert nokså nøyaktig nord-sør, og har en kontrast i fasadene i forhold til sitt motstykke Høgskolen, som i stor utstrekning har mye tegl og glass.

– Metallfasader er et naturlig produkt. Zink patineres over tid, og vi stå seg godt sammen med fjell og stein som er på tomta, sier Bergh.

Det er det lokale blikkenslagerfirmaet Hellberg og Bjerkeli som utførte fasadearbeidet, som utgjorde ca. 1.200 kvm fasade, og som hadde en totalvekt på 11,4 tonn.

– Vi har i så stor utstrekning som mulig brukt mange lokale krefter som underentreprenører og leverandører. Det sender ut et signal om vår lokale tilhørighet her i Østfold. En jobb på vel 50 millioner kroner er viktig for oss å ha med, og vi ønsker selvsagt at vi kan være med på en eventuell fremtidig utbygging her på Remmen, sier Tore Buer, som også gir byggherreorganisasjonen sin del av æren for et godt samarbeid og et godt prosjekt.


Flere prosjekter