Rema Distribunal Østlandet

Dronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomDronefoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Lars Skjetne, Login EiendomFoto: Trond JoelssonRema Distribunal Østlandet er med sitt areal på 69.000 kvadratmeter det største lagerbygget til Rema i Norge. Foto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond JoelssonFoto: Trond Joelsson

Rema 1000 er nå godt i gang med driften i sitt nye gigantiske lagerbygg på Vinterbro i Viken. Bygget er på hele 69.000 kvad-ratmeter BRA, og har et solcelleanlegg på 13.000 kvadrat-meter på taket, som skal bidra til årlige CO2-besparelser på 230 tonn.

Fakta

Sted: Vinterbro

Prosjekttype: Distribusjonssentral, lager

Bruttoareal: Ca. 69.000 kvadratmeter

Kontraktsum eks. mva.: ca. 600 millioner kroner

Byggherre: Login Eiendom

Totalentreprenør: SV Betong

Prosjekt- og byggeledelse: Brick

Arkitekt: Meter Arkitektur

Landskapsarkitekt: Sweco Norge

Entreprise sprenging og masseflytting: Hæhre Entreprenør

Entreprise solcelleanlegg: Solcellespesialisten

Rådgivere: RIB: AFRY Norge l RIBr: Branncon l RIE: Xpert Installasjon l RIV ventilasjon: GK Inneklima l RIV sprinkler: AquaTech l RIV kjøleanlegg: Johnson Controls l Solcellekonsept: Multiconsult l Koordinering av alle tekniske fag: BTS Consulting l Aspirasjonsanlegg: Nortronik l Termografi: Bygg Control

Underentreprenører og leverandører: Reolsystem/automasjon: Witron l Grunnarbeid: Isachsen Anlegg l Taktekking: Protan Entreprenør l Veggelementer: Xella Norge l Fasader: Kingspan l Heis: Starlift l Gulvstøp: Primekss Norge l Stål: DS Stålkonstruksjoner: DS Stål l Fasadeelementer, TRP-tak: Borg Bygg l Ståltrapper: Safe Exit l Flisarbeider: NK Flis l Tømrerarbeider: Vision Bygg, Trefab l Systemvegger, dører og himlinger: Moelven Modus l Tekjøkken/ minikjøkken: JKE Design l Maling og gulvbelegg: Malermestrene l Glass-fasader/vinduer: H-fasader Glassteam l Brannisolering, ståldører, brannporter: Brann og Sikkerhetsforum l Lås og beslag: Certego l Porter, lastehus: Assa Abloy l Betongsaging, kjerneboring: Mimax l Garderobeskap, dusjvegger: SSG l Stillas: Stillaspartner l Stikking/oppmåling: Solli og Hoff l Lifter og utstyr: Naboen Utleie Oslo

– Dette er et bygg for fremtiden, sier Bjørnar Høyland, administrerende direktør i Login Eiendom. Selskapet er 65 prosent eid av Reitan Eiendom og har ansvar for lagerbyggene til Reitan Gruppen. Login Eiendom er byggherre for prosjektet, mens Rema 1000 er leietaker og har ansvaret for driften av bygget.

To av Rema 1000 sine tidligere lagerbygg på Østlandet har nå har blitt samlokalisert i det nye gigantlageret på 69.000 kvadratmeter på Vinterbro. At dimensjonene er store, er det ingen tvil om. Til sammenlikning får Nytt Nasjonalmuseum i Oslo et bruttoareal på cirka 54.600 kvadratmeter.

Norges største enkeltkjøp av solceller

Rema 1000 Distribunal er et høyteknologisk bygg der Login Eiendom blant annet har gjennomført Norges største enkeltkjøp av solceller. Samtidig er lageret med en frihøyde på hele 28 meter i hele bygget et fullautomatisert robotlager.

Login Eiendom åpnet i 2018 Rema Distribunal Vagle i Sandnes på cirka 23.000 kvadratmeter. Høyland forteller at konseptene fra Vagle har blitt videreført til Vinterbro, men at lagerbygget i Vinterbro har et mer automatisert lagerstyringssystem.

– Enkelte av varene som kommer til lageret blir ikke berørt av mennesker fra de kommer inn i bygget til de er ferdig pakket, opplyser Høyland.

Lagerbygget består både av kjøl-, frys- og tørrlager.

Bygget får dekket 25 prosent av det årlige energiforbruket gjennom fornybar energi fra det 13.000 kvadratmeter store solcelleanlegget på taket, som er like stort som to fotballbaner. Høyland fastslår at lagerbygg med kjøl og frys er de perfekte byggene for solenergi, og at dette samspillet blir mer gunstig jo lenger nord man kommer. Lagerbygget har naturlig nok mest behov for energi om sommeren når det er varmt i været.

– Det helt særegne med dette prosjektet er at vi har «pushet» hele bransjen både nasjonalt og globalt ved at vi etterspurte 1.500 Volt solcellepaneler, som tidligere har blitt brukt i store kraftanlegg, og løftet de opp på taket. Det er første gang dette er gjort i Europa, og dette har bidratt til at solcelleanlegget er cirka 15 prosent rimeligere enn et konvensjonelt solcelleanlegg. Det betyr at flere vil kunne regne hjem solcelleanlegg på bygg fremover, sier han.

Sprinkeltank lagrer overskuddsvarme

Effekten på anlegget er 2,5 MWp, noe som tilsvarer et lite småkraftverk, og tilsvarer det årlige energibehovet til 100 eneboliger. Solcelleanlegget vil gjennomsnittlig produsere 1,9 GWh per år, det tilsvarer en årlig CO2-besparelse på 230 tonn per år.

I tillegg har Login Eiendom utviklet et system der sprinkeltanken utnyttes som et termisk lager av overskuddsvarmen som genereres på «baksiden» av kjøleanleggene.

– Denne tanken er et termisk lager hvor overskuddsvarmen benyttes til å holde komforttemperaturen for kontordelen av bygget, opplyser han.

For å utnytte samspillet mellom solcelleanlegget og den termiske varmen fra sprinkeltanken utvikler Login nå et system med kunstig intelligens og optimaliseringsalgoritme som skal optimalisere driften av energistyringen i et fullautomatisk system.

– Energistyringen i driften av bygget skal bli bedre og bedre etter hvert som systemet lærer. Dette er veldig spennende og viser potensialet for mer bruk av kunstig intelligens også på andre områder i bygget, sier han.

Fjernet en million kubikkmeter steinmasser

Lagerbygget har en grunnflate på 55.000 kvadratmeter. På tomta måtte det sprenges og fjernes hele en million kubikkmeter steinmasser før selve byggetomta ble opparbeidet. Det er Hæhre Entreprenør som sprengte og fjernet steinmassene og planerte tomta, mens Isachsen Anlegg opparbeidet arealene utomhus.

Det er SV Betong som har hatt totalentreprisen for bygningsarbeidene. Denne kontrakten har vært på cirka 600 millioner kroner.

Login Eiendom har selv styrt entreprisene som er nødvendig for energikonseptet, mens Rema 1000 har styrt entreprisen for de automatiserte lagersystemene.

Byggearbeidene startet våren 2017. Rema 1000 startet med å bruke tørrdelen av lageret vinteren 2019, mens kjøl- og frysdelen av lageret ble satt i drift tidlig høsten 2019.

Samspill og ingeniørkunst

Daglig leder Jarle Aakre i SV Betong sier til Byggeindustrien at det er den tverrfaglige planleggingen og prosjekteringen i et nært samarbeid mellom entreprenør, rådgivende ingeniører og byggherren som har vært nøkkelen til suksess i prosjektet.

– Det er samspillet som har skapt resultater, og det er all grunn til å gi honnør til leverandører, oppdragsgiver og vår egen prosjektledelse som har bidratt til at vi har klart å bygge dette store bygget på relativt kort tid, sier han.

– Har det vært en stram byggetid?

– Vi har ikke hatt god tid, og det har vært et enormt byggeprosjekt med mange angrepspunkter. Det har vært nødvendig med mange parallelle aktiviteter for å komme i mål på tiden, sier han.

Betongarbeidene i prosjektet er utført av SV Betongs egenproduksjon, med unntak av gulv som stort sett er støpt av underentreprenører. I bygget er det 55 000 kvadratmeter fiberarmert gulv støpt med toleranse kl PA.

– Spesielt for betonggulvet har det vært svært strenge krav til presisjon for at alt av logistikk- og automasjonssystemer i bygget skal fungere optimalt. Det ligger en enorm ingeniørkunst bak den gulvstøpen, poengterer Aakre.

25.000 kvadratmeter veggelementer

Det er montert cirka 25.000 kvadratmeter brannskillevegger i betong, og det er totalt støpt 17.500 kubikkmeter betong i fundamentering, gulv og vegger. Bygget har 6.000 meter med ringmurer. Selve administrasjonsdelen av bygget er ført opp i betongelementer.

Lagerbygget har strenge brannkrav, og det er et sprinkelanlegg som er slokkeløsningen.

– Det har vært en sentral del av prosjekteringen å ivareta brannkravene. Bygget består både av tørrlager og kjøl- og fryselager. Hver branncelle er håndtert individuelt, men skal også fungere i en totalitet, sier han.

Xcella Norge har levert hele 25.000 kvadratmeter veggelementer til bygget.

Høyland i Login Eiendom opplyser at det i planleggingen har blitt lagt vekt på at bygget ikke skal bli oppfattet som altfor stort og massivt.

– Bygget ligger nedsunket i terrenget, og vi har prøvd å gjøre det tyngst i bunnen og lettere oppover. Samtidig er en fargesjattering i fasaden fra mørk til lyst, her har vi tatt utgangspunkt i tanker Snøhetta har hatt i sin utforming av Rema 1000-butikker, sier han.

Bærekraftig for økonomien og miljøet

Aakre fastslår at det selvsagt har vært noen utfordringer i et så stort prosjekt, blant annet noen hendelser med vannskader.

– De utfordringene vi har møtt, har vi taklet bra, og i dette prosjektet har det vært helt avgjørende for Rema 1000 å komme inn i bygget til riktig tid. Jeg innrømmer at vi på veien har brukt noen hjerneceller på å bekymre oss for ting som kan skje i et så stort prosjekt, men vi har hatt gode risikovurderinger og tidlig oppfølging av tiltakene. Vi er veldig stolte av at vi har klart å overlevere dette bygget med disse spesifikasjonene med så kort byggetid, fastslår han.

– Hva kan Norge og byggenæringen lære av dette prosjektet?

– Det er at det går an å bygge innovativt og få butikk ut av det. Hvis alle bygger som de har gjort, går ikke verden fremover, og vi når ikke klimamålene. Vi har ikke ønsket å gjøre disse tiltakene kun for historien sin del. Vi ønsker at bygget både skal være miljømessig og økonomisk bærekraftig, sier Høyland i Login Eiendom.


Flere prosjekter