Rema 1000 Røyslimoen

Rema 1000 kutter prisene, men ikke byggkvaliteten. Rema 1000-butikken på Røyslimoen i Lillehammer er den første butikken som er bygd etter den nye designmanualen til arkitektkontoret Snøhetta.

Fakta

Sted: Lillehammer
Prosjekttype: Dagligvarebutikk
Byggherre: Rema 1000 Eiendom
Bruttoareal: 1.300 kvm
Totalentreprenør: Arealbygg
Kontraktssum eks mva:
14,8 millioner kroner
Arkitekt: Snøhetta
Rådgiver: Fundament og betong: ÅF-Infrastruktur
Underentreprenør/leverandører: Grunnentreprenør: Schive Rental l Stålkonstruksjon: Stålbygg l Tak-
tekking: Icopal Tak l Flisarbeider: Br. Olsen Mur & Bygg l Fasadeele-
menter: Paroc l Glassfasader og dører: H-Glass l Porter: Assa Abloy l Rørlegger: Medby l Ventilasjon: Stillesby Ventilasjon Service l Elektro: Arkel Innlandet l Kjøkken: Coolteam l Sikkerhet: Nokas l Aerogelfasader: Aerogel Norge

Rema 1000 har i flere år samarbeidet med Snøhetta i design av et nytt konsept for bygging av Rema 1000-
butikker som skal være pene, miljøvennlige og ikke for dyre å hverken bygge eller drifte. I 2013 åpnet Rema 1000 et pilotprosjekt i Kroppanmarka i Trondheim, der noen av prinsippene ble prøvd ut.
2. desember kunne en euforisk Rema-sjef åpne den første Rema 1000-butikken som er bygget i henhold til den nye designmanualen Snøhetta har utarbeidet.
– Jeg er veldig fornøyd med at vi har bygget et bygg som ser bra ut og oppleves som bra for de ansatte å jobbe i. I utviklingen av dette konseptet har vi utfordret alle sannheter innen energiforbruk i dagligvare-
handelen,
sier Ole Robert Reitan, leder av Rema 1000 til Byggeindustrien.
Han fremhever at det nye konseptet gir effektive og rasjonelle bygg å drive for kjøpmennene.
– Det er faktisk også rimeligere å bygge enn gjennomsnittet av de «gamle» Rema 1000-byggene, sier han.
I Norge og Danmark bygger Rema 1000 cirka 50 butikker i året.
̶ – Vi har en plan om å bygge 100 nye butikker i Norge i løpet av tre år. Vi får ikke til dette nye konseptet overalt, men flere titalls er realistisk, sier han.

Spennende hverdagsarkitektur
Arkitekt Anne Cecilie Haug sier at det for arkitektkontoret Snøhetta var vært spennende å bidra til å påvirke hverdags-
arkitekturen. 
 Snøhetta har utarbeidet en desingmanual for Rema 1000 og vil ikke nødvendigvis være arkitekt for hvert bygg som kommer opp. Rema 1000 har selv utviklet et konsept for å skape den mest effektive og ryddige butikken, sier hun.
Arkitektens grep for et mest mulig bærekraftig bygg har vært å redusere takhøyden og minimere byggets fotavtrykk.
– Vi har minimert materialbruken og Rema 1000 har gjennom-
ført en opprydning når det gjelder tekniske installasjoner som kjøling, varme og lys for å redusere byggets CO2-fotavtrykk og skape effektive butikker, forteller hun.
All varme fra frysere og kjøledisker gjenvinnes. Derfor er behovet for energitilførselen til bygget for oppvarming svært lav.
Det nye Rema 1000-bygget på Lillehammer har blitt behørig omtalt lokalt. Som med all arkitektur spriker oppfatningene. Reitan selv er tydelig på at arkitekturen også skal provosere litt. Poenget er at det nye konseptet skal skape en gjenkjennelses-
effekt.
– Ingen skal være i tvil om at dette er en Rema 1000-butikk. Jeg synes dette er utrolig mye bedre enn mange eksempler av det vi har sett tidligere, sier arkitekt Haug.
Rema 1000-butikken på Røyslimoen er i det store og hele basert på sandwichelementer fra Paroc. Elementene har en gradering fra svart i lagerdelen til hvitt i inngangsparti og publikums-
området. Denne graderingen bidrar til å skille butikken fra et tradisjonelt industribygg. Over inngangspartiet i aluminum og glass, ruver et tårn som bidrar sterkt til det arkitektoniske uttrykket.
– Dette tårnet er bygget av kassetter i et aluminiumsplate-
materiale som skaper en 3D-effekt, sier Haug.
Dette tårnet inneholder tekniske installasjoner og vil bli videreført i alle de videre prosjektene som blir bygd i henhold til det nye konseptet.
Arkitekten forteller at dette har vært et morsomt prosjekt for Snøhetta å være involvert i.
– Dette er et butikkprosjekt hvor vi har gjort det vi kan for å skape miljøvennlige, energieffektive og rasjonelle løsninger, påpeker hun.

Noxite og aerogel
I stedet for tradisjonell takmembran er det benyttet det innovative taktekkeproduktet Icopal Noxite som rett og slett bidrar til å nøytralisere nitrogendioksid-partikler (NOx) i luften. Taket renser luften ved hjelp av vind, sol og regn, og kan redusere mengden sur nedbør og klimagassproblemer.
Fasaden ved siden av inngangspartiet har også et vindusfelt av aerogel som gir daglys inn i butikken, og skaper en flott lyseffekt fra utsiden når det er mørkt.
Det er Arealbygg som har vært entreprenør for det første prestisjeprosjektet til Rema 1000. Kontraktssummen med Rema Eiendom er 14,8 millioner kroner eks. mva.
Entreprenøren har tidligere gjennomført flere prosjekter for Rema 1000 og skal nå også bygge en ny butikk etter det nye konseptet på Maura i Nannestad kommune i Akershus.

Nytt konsept krevde omprosjektering
– For oss har det vært et ukomplisert byggeprosjekt. Vår største utfordring var at prosjektet var i gang som et «tradisjonelt» Rema 1000-prosjekt. Da det ble besluttet å bygge det i henhold til nytt konsept, måtte vi omprosjektere. Det kompliserte selvsagt byggesaken og byggetiden, sier prosjektleder Hans Petter Hjertum og anleggsleder Vidar Bjørgeengen i Arealbygg.
Fundamenteringsarbeidene var da i full gang. Siden bygget ble senket 1,5 meter, ble det behov for en ekstra søylerad i det 1.300 kvm store bygget.
I grunnarbeidene er det sprengt 3.000 kubikkmeter fjell og hele bygget er fundamentert til fjell.

– Dette har vært en grei jobb for oss. Her har det vært snakk om å holde tunga rett i munnen og følge oppskriften, sier han.
– Håper dere nå på bli en hoffleverandør for Rema 1000 og det nye konseptet?
– Arealbygg satser kun på næringsbygg og nå er vi i gang med ett nytt prosjekt. Det er en tøff konkurranse i markedet, men vi håper selvsagt dette kan gi positive ringvirkninger, sier Hjertum.
Ole Robert Reitan sier at dagligvaregiganten gjennom pioner-
prosjektet i Trondheim og bygging av nye butikker kontinuerlig er en utviklingsfase hvor lærdommen vil bli implementert når nye butikker etter hvert bygges.
– Det neste naturlig steg er at vi kan produsere energi i byggene våre. Da kan vi kanskje om noen år selge strøm til Kiwi rett over gata her, humrer Reitan.


Flere prosjekter